‘Fouten in MER voor Lelystad Airport’

De verkeerstoren van Lelystad Airport. beeld ANP

Er staan grote fouten in de milieueffectrapportage (MER) en de berekeningen van de stikstofneerslag die de overheid heeft opgesteld voor Lelystad Airport. Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Volgens SATL is deze zogenoemde stikstofdepositie op beschermde Natura2000-gebieden zeker dertig keer groter dan de berekeningen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De organisatie overhandigde woensdag in Den Haag haar bevindingen aan de commissie-Remkes, die het kabinet adviseert over de overdosis aan stikstof in de natuur.

„Wederom zijn we door het ministerie voor de gek gehouden. En niet zo’n klein beetje ook”, stelt SATL-voorzitter Leon Adegeest. „Al jarenlang houdt het Rijk vol dat de stikstofdepositie door Lelystad Airport niks voorstelt. Nu wij hun mistgordijn hebben ontmanteld weten wij wel beter. Die stikstofdepositie is fors, zoals op het uiterst stikstofgevoelige Natura2000-gebied de Veluwe.”

Als gevolg van het stopzetten van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State kunnen overheden hun projecten en activiteiten alleen maar uitvoeren wanneer zij beschikken over een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming.