Forse kritiek op aanleg gaybrapad Apeldoorn

Een regenboogzebrapad in Rotterdam. beeld ANP, Bas Czerwinski

De gemeenteraad van Apeldoorn reageert verdeeld op het collegebesluit een regenboogzebrapad aan te leggen. Het college krijgt van meerdere fracties forse kritiek.

SGP en Lokaal Apeldoorn (LA) stelden donderdagavond tijdens de raadsvergadering vragen over de aanleg van een regenboogzebrapad op het Stationsplein. Beide fracties vragen zich af waarom het college de raad niet heeft betrokken bij dit gevoelige onderwerp en wat de criteria zijn voor aanleg. „De raad is voor een voldongen feit geplaatst”, aldus SGP’er Van den Berge. Ook andere fracties reageerden kritisch.

Volgens wethouder Kruithof is de aanleg een „formele bevoegdheid” van het college. Het hield met verkeerstechnische bezwaren rekening door het ”gaybrapad” alleen op de trottoirs aan te leggen, aansluitend op het gewone zebrapad. Kruithof erkende dat de communicatie anders had gemoeten. Het college deed geen onderzoek naar het draagvlak voor het pad.

Donderdagavond werd verder duidelijk dat de raad binnenkort uitgebreid debatteert over legale wietteelt, nadat burgemeester Berends zich voorstander toonde van deelname aan een proef, samen met Deventer. Het CDA had daar vragen over gesteld. Een raadsmeerderheid is niet voor deelname.

Burgemeester Berends wil verder zo snel mogelijk cameratoezicht op winkelcentrum De Eglantier na verschillende overvallen.