Forse groei aantal reeën in Friesland

Reeën bij het Friese Anjum. beeld Gerrit Stam

Het aantal reeën in Friesland is vorig jaar fors toegenomen. Telde de provincie in 2015 nog 6400 reeën, het afgelopen jaar waren dat er ruim 7000.

Dat blijkt uit de jaarlijkse telling door de Friese wildbeheerseenheden (wbe’s). Op dit moment zijn de gegevens van 20 van de 34 wbe’s binnen. Volgens Titus Sijmonsma, woordvoerder van de Friese jagersvereniging die de tellingen coördineert, valt er op basis van die gegevens al een goede inschatting te maken van het aantal reeën in Fryslân.

Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk zelfs hoger, omdat reeën zich goed schuil weten te houden. Daardoor komen tellingen eerder te laag dan te hoog uit. Sijmonsma denkt dat de reeënpopulatie vooral kon toenemen doordat in 2014 de ontheffing voor het afschieten van reeën werd ingetrokken.

Aanleiding was een gerechtelijke procedure in een andere provincie, waardoor Friesland ook besloot de ontheffing in te trekken. In juni 2015 kwam er een nieuwe ontheffing, maar dat was vrij laat in het seizoen. De jagers konden toen alleen nog reebokken afschieten. In totaal werden er toen 502 reeën afgeschoten, tegen 1183 in 2014. In 2016 werden er 1235 (het maximumaantal) afgeschoten, aldus Robert de Vries van de Fauna Beheerseenheid, een samenwerkingsverband van boeren, jagers en natuurorganisaties.

De bijna 10 procent grotere populatie reeën is volgens Sijmonsma voor Friesland acceptabel. „Als het natuurlijk evenwicht verstoord raakt, tref je meer zieke reeën aan. Maar dat is op dit moment niet het geval. Wat je ook wilt voorkomen, zijn grote populaties reeën rond de snelweg A7 en drukke 80 kilometerwegen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Maar het aantal aanrijdingen met reeën is ook niet toegenomen.” Bij de afschot van reeën wordt er gekeken naar de samenstelling van de populatie. Zo moeten er niet te veel bokken en geiten van een bepaald jaar worden afgeschoten.

Ook in de rest van Nederland gedijt de ree goed. „Na uitbreiding van dorpen en steden keren de reeën als de rust is weergekeerd terug naar die gebieden. Of er moet een industrieterrein zijn aangelegd.”