Extra locatie voor stort bedrijfsafval

De gemeente Amsterdam stelt een vierde locatie beschikbaar voor de tijdelijke opslag van bedrijfsafval. Door het stilleggen van vier van de zes verbrandingsovens van het Afval Energie Bedrijf (AEB) kan niet al het afval meer worden verbrand. Daardoor moet worden uitgeweken naar andere plekken, zoals eerder al bekend vuilstortplaatsen in Wieringermeer, Nauerna en Lelystad.

De gemeente treft nu ook voorbereidende werkzaamheden bij het gronddepot TOP/Noordstort in Westpoort. Normaal gesproken kunnen bedrijven hier grond ophalen of storten. Hoewel het nog niet zeker is of deze locatie daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de opslag van bedrijfsafval, wordt het terrein voor de zekerheid al wel voorbereid.

AEB is een verzelfstandigd bedrijf, maar alle aandelen zijn in handen van de gemeente Amsterdam. Vermoedelijk zijn miljoenen euro’s nodig om een faillissement te voorkomen. Vanwege de problemen stapten eerder al drie van de vier leden van de raad van commissarissen op.