Experts: Meer budget voor vaccinaties

beeld ANP, Lex van Lieshout

De overheid moet middelen beschikbaar stellen waarmee vaccins eerder kunnen worden toegelaten tot het rijksvaccinatieprogramma.

Daarvoor pleitte hoogleraar farmacie Maarten Postma maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Voor het toelaten van vaccins moet volgens hem dezelfde kosten-batenafweging worden gemaakt als voor het wel of niet toedienen van bijvoorbeeld chemokuren bij terminale ziekten. Gemeten volgens die maatstaf zouden ook in Nederland, net als bijvoorbeeld in Engeland, kinderen worden ingeënt tegen meningokokken B.

Diverse experts gingen in op de vraag welke acties nodig zijn om de dalende vaccinatiegraad in Nederland te keren. Communicatie-expert prof. dr. Enny Das en hoogleraar psychologie Denise de Ridder pleitten voor slimme voorlichtingscampagnes. „Steek niet te veel energie in het overtuigen van een anti-vaccinatieminderheid”, waarschuwde Das. „Dat kan averechts werken.”

De Ridder adviseerde om in de uitnodigingsbrief aan ouders ook te benadrukken dat meedoen aan vaccinatieprogramma’s mede ten doel heeft om alle nog niet ingeënte burgers te beschermen tegen infectieziekten. „Mogelijk kan dat de antivaxgroep overtuigen”, zei ze.

Rechtsfilosoof Ronald Pierik vindt dat de overheid per regio of gemeente een ondergrens moet bepalen voor de vaccinatiegraad. Het kabinet moet volgens hem calamiteitenplannen hebben klaarliggen met eventuele dwangmaatregelen voor het geval deze grens wordt overschreden.