Examenkandidaat gevaar op de weg

beeld ANP, Lex van Lieshout

Per maand worden zo’n 130 rijexamens voortijdig afgebroken omdat de examenkandidaat gevaarlijke situaties veroorzaakt op de weg. En dat afbreken gaat nog vaker gebeuren, kondigde het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dinsdag aan.

Een groot aantal kandidaten die examen komen doen, is er nog lang niet klaar voor, zegt het CBR. Ze weten nauwelijks hoe ze moeten schakelen en ontberen ook andere rijvaardigheden. „We zien grote verschillen in slagingspercentages tussen rijscholen”, aldus het CBR. „Onze examinatoren worden geconfronteerd met heel slecht voorbereide kandidaten.”

Gemiddeld slagen mensen na 38,8 uur les, maar sommigen komen het al veel eerder proberen. Met als gevolg dat er vaak herexamens nodig zijn, waardoor het aantal af te nemen examens stijgt.

Komt iemand examen doen zonder goed te kunnen rijden, dan zal –vanaf komend najaar– de rit eerder worden afgebroken dan nu al gebeurt. En wie dat overkomt, mag voortaan pas na zes weken zijn volgende examen afleggen. Nu is dat na twee weken. Fietsers afsnijden, te langzaam invoegen, onbeholpen stuurbewegingen: de examinator gaat voortaan sneller terug in plaats van de kandidaat toch nog een kans te gunnen, denkend dat hij ervan leert. „Dit heeft naar verwachting vooral een preventieve werking”, hoopt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Noodplan

Het strenger optreden is niet het ei van Columbus om het probleem van de lange wachttijden voor de rijexamens op te lossen. Tot het najaar van 2019 zullen de lange wachttijden in ieder geval niet zijn opgelost. Het CBR komt alleen al dit jaar voor 56.000 examens capaciteit tekort.

Strenger optreden is wel een van de maatregelen waarmee het bureau hoopt de wachttijden wat terug te brengen. In april kondigde het CBR al aan een noodplan uit de kast te trekken: examinatoren blijven werken op zaterdag en in de avonduren. Ook wordt bekeken of fitte gepensioneerden weer aan het werk gezet kunnen worden en of er extra examinatoren kunnen worden opgeleid.

Ziekteverzuim

Dat laatste is lastig, want er zijn te weinig gegadigden voor het vak van examinator, schreef het CBR onlangs aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat het afgelopen kwartaal wel is gelukt, is het verminderen van het ziekteverzuim, dat sinds vorig jaar groter was dan werd verwacht.

Ook is er een nieuwe cao afgesloten. Die bepaalt dat examinatoren boven de 58 jaar minder verlofdagen krijgen dan nu het geval is. Daardoor kunnen er volgend jaar zo’n 3000 extra examens worden afgenomen.