Eenderde gelooft in een schepper

Eenderde van de Nederlanders (34 procent) gelooft in een schepper. Iets meer dan de helft (55 procent) hangt de evolutietheorie aan. Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek van Maurice de Hond.

De mensen die in een schepper geloven, zijn in twee groepen te verdelen. Vijfentwintig procent van hen gelooft in een schepping door God, 9 procent gelooft in de theorie van Intelligent Design (ID), die een bewust ontwerp vermoedt achter het leven op aarde. Het gros van hen gelooft ook in een schepper.

Over het thema ontstond opschudding in de Tweede Kamer en onder wetenschappers toen minister Van der Hoeven (Onderwijs) zei dat ze een debat wil over Intelligent Design. Morgenmiddag debatteert de Kamer over de relatie tussen wetenschap en religie in het onderwijs. D66 vindt dat het scheppingsverhaal niet in de biologieles thuishoort, omdat het niet wetenschappelijk te bewijzen is. Zestig procent van de ondervraagden is het hiermee eens.

Op de vraag of Intelligent Design moet worden behandeld in de biologieles antwoordt 43 procent met ja, 44 procent met nee. Van de ondervraagden vindt 47 procent het terecht dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over het feit of de scheppingsleer in de biologieles moet worden behandeld. Bijna evenveel mensen (48 procent) vinden dat de Kamer zich hier niet mee moet bemoeien.