‘Een derde van Nederlandse grond in handen grootgrondbezitters’

De driehonderd grootste grondbezitters van Nederland hebben samen 860.000 hectare in bezit, als je hun bezit van watergebieden en wegen meerekent zelfs 1,5 miljoen hectare. Daarmee bezitten ze ruwweg een derde van alle onbebouwde grond in Nederland. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit de top-300 van grootste grondbezitters die de krant zaterdag presenteert op basis van gegevens van het Kadaster en eigen onderzoek. Het gaat om ongebouwde grond; bij het samenstellen van de ranglijst zijn bebouwde grond (huizen en bedrijventerreinen), water en wegen buiten beschouwing gelaten.

Op de lijst van grootgrondbezitters staat Staatsbosbeheer met zeker 220.000 hectare land bovenaan. Dat is vooral natuur. Verzekeringsbedrijf ASR is met 38.000 hectare de grootste private landeigenaar. Onder particulieren steekt de Drentse Magreet Wessels Boer er met kop en schouders bovenuit: zij bezit 2246 hectare land.

De staat, provincies en gemeenten bezitten samen ruim 560.000 hectare land. Bedrijven en particulieren uit de top-300 bezitten verhoudingsgewijs meer grond (90.000 hectare) in gebieden waar de strijd om de ruimte zal plaatsvinden. Projectontwikkelaars als BPD Ontwikkeling (nummer 77) hebben met name grond waar woningbouw gepland is. Verzekeraar ASR (5) verpacht veel grond aan boeren. Onder grootgrondbezitters zijn ook veel eigenaren van natuurterreinen. Na Staatsbosbeheer is Natuurmonumenten (3) daarvan de grootste.

Veel grond is al jaren in bezit van dezelfde eigenaren. Dan gaat het bijvoorbeeld om adellijke families, voormalige burgerweeshuizen en gemeenten.