Druk, druk, en we doen alles iets vlugger

Gevoelens van tijdsdruk komen het meest voor bij vrouwen, hoger opgeleiden en ouders van thuiswonende kinderen. beeld RD

Meer dan de helft van de Nederlanders (54 procent) heeft weleens het gevoel te druk te zijn; 36 procent voelt zich zelfs soms opgejaagd. Intussen gebruiken ze hun tijd kennelijk efficiënter; althans, ze doen meer in dezelfde tijd dan tien jaar geleden.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag in het rapport ”Alle ballen in de lucht: Tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven”. In dit rapport staat het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) uit 2016 centraal: bijna 1900 Nederlanders hebben gedurende één week in een dagboek hun activiteiten bijgehouden.

Gevoelens van tijdsdruk komen het meest voor bij vrouwen, hoger opgeleiden en ouders van thuiswonende kinderen. Het zich opgejaagd voelen komt het meest voor onder degenen die voor kinderen zorgen en dat soms combineren met de zorg voor volwassenen.

Nederlanders van 12 jaar en ouder besteden in een week gemiddeld bijna 46 uur aan werk, scholing en zorg voor het huishouden en bijna 44 uur (ruim een kwart van hun tijd) aan activiteiten in de vrije tijd. Bijna de helft (bijna 20 uur) van de vrije tijd gaat op aan mediagebruik, 9 uur wordt besteed aan sociale contacten.

De meeste tijd (77 uur) wordt besteed aan persoonlijke verzorging, waarvan 59 uur slapend of wakker wordt doorgebracht in bed (ongeveer 8,5 uur per dag), 11 uur etend of drinkend, terwijl 7 uur in beslag wordt genomen door zaken als douchen en aankleden etcetera.

In vergelijking met tien jaar eerder, in 2006, is de tijdsbesteding van de gemiddelde Nederlander weinig veranderd. Ze hebben het niet drukker gekregen en de tijd is niet meer versnipperd geraakt.

Moeders brengen in totaal gemiddeld ongeveer 40 uur per week door in het gezelschap van hun kinderen, vaders ongeveer 30 uur. De fase met thuiswonende kinderen is bij uitstek druk qua werk en zorgtaken. Naarmate mensen in totaal meer tijd aan betaald werk, zorg en scholing besteden, is de kans dat zij zich weleens opgejaagd voelen groter. Tegelijkertijd voelen zij zich meer tevreden met hun leven, zo blijkt uit het SCP-onderzoek. Ouders hebben het druk, maar geven hun leven een 7,8 als rapportcijfer. Daarmee zijn zij ongeveer even tevreden met hun leven als mensen zonder kinderen.

Mensen die die meer tijd aan verplichte activiteiten besteden zijn niet minder tevreden met hun leven dan anderen.

Mediagebruik

De stelling dat we naar een 24/7-samenleving gaan waarin mensen steeds vaker in de avonduren en weekeinden werken wordt niet door de resultaten van dit onderzoek ondersteund. Betaald werk en scholing hebben hoofdzakelijk plaats op doordeweekse dagen, tijdens traditionele kantooruren.

Kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar zijn gemiddeld 35 uur per week bezig met activiteiten met een verplichtend karakter, waaronder onderwijs, en hebben 46 uur vrije tijd. Ze leven echter niet meer ontspannen dan volwassenen: ruim een op de vier jeugdigen voelt zich weleens opgejaagd, en bijna de helft heeft het weleens ”te druk”. Ze geven aan dat het gebruik van sociale media ontspannend kan zijn, maar ook onrustige gevoelens met zich mee kan brengen.

Vergeleken met jongere leeftijdsgroepen besteden mensen van 66 jaar en ouder meer tijd aan huishouden, media en hobby’s (in totaal bijna 60 uur per week). Ze zijn net zo tevreden als jongere personen, maar voelen zich wel vaker eenzaam en brengen ook meer tijd alleen door (ruim 50 uur, slapen niet meegeteld). Mensen die vrijwilligerswerk doen, sportwedstrijden bezoeken of cultuuruitingen bezoeken zijn minder eenzaam dan degenen die dat niet doen.