Droogte in Oost-Nederland loopt op

De grondwaterstand in delen van Oost-Nederland is nog lager dan in 2018. De natuur in kwetsbare gebieden als de Sallandse Heuvelrug en de Achterhoek loopt daardoor grote schade op. De situatie verbetert pas als het langdurig en veel gaat regenen in de droogste gebieden van Nederland, aldus het KNMI en waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta).

Volgens het KNMI is er deze zomer juist in gebieden die helemaal afhankelijk zijn van regenwater weinig neerslag gevallen. Het gaat dan om de hoge zandgronden in Twente, de Achterhoek, het zuiden van Brabant, Limburg en Zeeland. In die streken kan geen water uit een rivier worden aangevoerd om de grondwaterstand op peil te houden.

Het neerslagtekort in de droge gebieden is net zo hoog als in 2018. Veel beken en riviertjes staan droog. Sommige schappen verwachten dat het neerslagtekort in het najaar verder oploopt.

In gebieden die wel water uit rivieren of meren kunnen tappen, heeft het juist relatief veel geregend. Hier zijn deze zomer vrijwel geen problemen met droogte of verzilting geweest, aldus het KNMI. Overigens was de zomer van 2019 wel veel droger dan gemiddeld.