Door grove fouten te veel vrijheden Michael P.

Michael P. beeld ANP

Bij de geleidelijke terugkeer van Michael P. in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting in 2010, is totaal niet gekeken of zijn hernieuwde vrijheden een gevaar zouden opleveren voor de omgeving. Dat is slechts een van de lange rij aan fouten die door de hele keten is gemaakt. Dat is de vernietigende conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een donderdag gepubliceerd rapport. Tijdens P.’s resocialisatietraject in een instelling in Den Dolder vermoordde hij de 25-jarige studente Anne Faber.

„In de vier jaar dat Michael P. forensische zorg ontving, zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen en de forensische instelling in Den Dolder niet nagegaan welke risico’s van hem uitgingen en hoe groot de kans was dat hij opnieuw een ernstig delict zou plegen”, aldus de OVV in het rapport. Het onderzoek schetst een beeld van een sector „waarin de nadruk ligt op zorg voor de patiënt en veel minder op de taak om de samenleving te beschermen tegen de risico’s van terugkerende delinquenten”.

De behandeling van P. in de gevangenis richtte zich voornamelijk op het beheersen van zijn agressie en drugsgebruik. „De gewelddadige dubbele verkrachting waarvoor hij was veroordeeld, werd niet in zijn behandeling betrokken en raakte gaandeweg steeds verder uit beeld”, concludeert de OVV. Toen P. werd overgeplaatst naar Den Dolder droeg de gevangenis niet alle relevante informatie over. P. zou daar volgens de gevangenis geen toestemming voor hebben gegeven.

De vlotte voortgang van het resocialisatieprogramma van P. toont volgens de OVV veel tekortkomingen. Zo waren zijn eerste vrijheden al geregeld nog voordat hij in de kliniek arriveerde. Anderhalve maand na zijn aankomst in Den Dolder mocht P. iedere dag al drie keer een uur zonder begeleiding naar het dorp. „Het Openbaar Ministerie is ten onrechte niet betrokken bij het toekennen van vrijheden en het verlof werd niet altijd ter goedkeuring voorgelegd aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.”

P. werd vorig jaar door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Het hoger beroep wordt eind mei inhoudelijk behandeld door het hof in Arnhem.

71514411_webTijdlijn verloop zaak-Anne Faber

71514803Politiek Den Haag verbolgen over Michael P.

Grove en vele fouten bij behandeling P.

Kliniek: „meer navraag over verleden patiënt”

ANP-71515180„Tekortgeschoten in bescherming maatschappij”

ANP-57817923„Risico Michael P. slecht ingeschat”