Dirk van Dijk geniet al 25 jaar van het debat

SGP’er Dirk van Dijk uit Genemuiden is inmiddels 25 jaar lid van de Staten van Overijssel. beeld Gerrit Dannenberg

Al 25 jaar is Dirk van Dijk (67) uit Genemuiden namens de SGP Statenlid in Overijssel. Hij is al twaalf jaar de nestor van de Staten. Voorlopig stopt Van Dijk niet. Dit jaar werd de voormalig schooldirecteur voor een nieuwe termijn gekozen.

Van Dijk is Genemuidenaar in hart en nieren en vergroeid met de tapijtstad aan het Zwarte Water. „Ik volgde de eerste twee jaren van de toenmalige kweekschool in Zwolle. Daar ging ik samen naartoe met Tiemen van Dalfsen en Gert van Leeuwen. Later kwam ik hen in de gemeenteraad weer tegen. Zij waren raadslid voor de PvdA en het CDA.” Van Dijk zelf vertegenwoordigde van 1982 tot 1990 de SGP in de raad van de toenmalige gemeente Genemuiden. „Na de raadsvergadering stonden we vaak nog lang na te praten voor het gemeentehuis. Soms kwam dan ds. Pieters langslopen. Die mengde zich dan ook in het gesprek. Dat gaf wel eens verrassende uitkomsten.” Zo vertelde een PvdA-raadslid dat hij nog altijd dooplid was in de Nederlandse Hervormde Kerk. „Ds. Pieters zei daarop dan wat plagerig: „Dus dan hoor je eigenlijk nog steeds bij ons, kan ik een afspraak maken voor een gesprek?” Ja, dat was een mooie tijd.”

Van Dijk was destijds secretaris van de Overijsselse SGP-afdeling. Op die manier kwam hij op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen terecht. „De SGP wilde altijd graag één Statenlid uit West- en één uit Oost-Overijssel. Dan houd je contact met beide gebieden. Enternaar Gerrit Morsink zat ruim 25 jaar geleden in de Staten en toen Henk Wolterink uit Rijssen wegens gezondheidsredenen moest stoppen, was ik aan de beurt om zitting te nemen. Met Gerrit Morsink, Jan Slagman en later Gert Harm ten Bolscher heb ik altijd bijzonder plezierig samengewerkt.”

De SGP Overijssel levert dit jaar voor het eerst in de geschiedenis een gedeputeerde. Van Dijk is daar blij mee. „De nummer twee op de lijst, Gert Harm ten Bolscher, is gedeputeerde geworden. Ik heb daar vertrouwen in. De landbouwportefeuille is hem op het lijf geschreven. We hebben in Overijssel in de agrarische sector hardwerkende mensen. De sector verdient de volle aandacht. Als Gert Harm niet had gewild, was ik niet voor de verantwoordelijkheid weggelopen, maar deze oplossing is veel beter. Ik ben 67 jaar. Mijn vrouw en ik hebben een groot gezin en inmiddels ook zeven kleinkinderen. Nu ben ik gepensioneerd. Dat ik geen gedeputeerde ben geworden, geeft ons toch wat meer vrijheid om andere dingen te doen.”

Van Dijk maakte tot nu toe vier Commissarissen van de Koning(in) mee. Hij nam deel aan veel debatten, waar hij ook van geniet. „Debatten gaan vaak over zakelijke onderwerpen. Maar ook je diepste beweegredenen komen soms ter sprake bij gevoelig liggende zaken. Ik heb altijd kunnen zeggen wat er moest worden gezegd. Ik heb ook ervaren dat je dan wordt gesterkt. Maar ik heb ook grote waardering voor al die mensen die zich vanuit hun eigen overtuiging inzetten voor de gemeenschap. Ook al ben ik het niet altijd met hen eens.”

Van Dijk vindt de SGP een unieke partij die een eigen plaats heeft in de Statenzaal, maar ook in de wandelgangen. „Ons imago is misschien wat zwaarmoedig, maar dat is echt een misvatting. Juist wij zijn in staat om te relativeren.