Diep doordenken op zomerschool Driestar

Jongeren tijdens de Zomerschool op Driestar Educatief in Gouda. beeld RD, Anton Dommerholt
2

Voor de vijfde keer organiseren Driestar educatief, de Erdee Media Groep en de RMU een zomerschool. „We willen jonge christelijke professionals toerusten, want de seculiere wind waait hard.”

Talentvolle christelijke jongeren opleiden en vormen, zodat ze in de toekomst een sleutelpositie in de samenleving kunnen innemen. Dat was het doel waarvoor het Panel Presentie in 2014 de zomerschool samen met de drie organisaties opzette.

Tijdens de korte cursus gaan de jongeren vijf dagen intensief aan de slag onder leiding van drs. J. Kloosterman MBA, directielid van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap in Apeldoorn, en drs. L. N. Rottier, bestuurder van Driestar educatief in Gouda.

Het aantal deelnemers varieert van twaalf tot ruim twintig. Een week trekken ze intensief met elkaar op. „Van maandagmiddag tot en met vrijdagavond, en voor elk van de drie dagdelen is er een programma”, zegt Kloosterman.

Persoonlijk statuut

Over tal van thema’s wordt diep nagedacht, „ook over onderwerpen die in een gemiddelde catechisatieles of catechismuspreek niet zo snel aan de orde komen, zoals ecologische gerechtigheid. Of: religie en tolerantie. Deze thema’s worden hooguit aangestipt –vaak met andere woorden– maar in een preek zal de doordenking en hoe je daar zelf in staat minder vaak de aandacht krijgen. Op de zomerschool gaan we er nadrukkelijk op in.”

Er komt een variëteit aan sprekers. „Zij vertellen niet alleen over een thema of over hun werk, maar we vragen of ze ook hun persoonlijke dilemma’s aan de orde stellen.”

Er is aandacht voor kunst en cultuur. „Praten met een musicus is weer heel iets anders dan luisteren naar een hoogleraar.”

Onder leiding van Kloosterman en Rottier ontwikkelen de cursisten een persoonlijk statuut. „Rond vragen zoals: wie ben je, waar sta je, waar ga je heen? De deelnemers maken een test die inzicht geeft in hun eigen profiel en drijfveren. Welke talenten heeft iemand en hoe kan hij of zij dienstbaar zijn?

We hopen dat daar meer zicht op komt, waarbij we voor ogen houden dat iemand zijn levensloop niet in eigen hand heeft en dat zonder Gods zegen niets zal gelukken.”

Na de zomerschool krijgt elke deelnemer een tutor aangewezen die hem of haar een jaar begeleidt.

Kadervorming

De cursus wordt in het pabogebouw van Driestar educatief gegeven, en de deelnemers overnachten in het internaat. De jongste zijn rond de 20, de oudste half de 30. De één studeert nog, de ander is allang aan het werk. De meesten hebben een hbo- of wetenschappelijke achtergrond. „Veel deelnemers zaten jarenlang op een school waar de Bijbel openging. In de samenleving komen ze voor allerlei vragen te staan, en velen zijn daar onvoldoende op voorbereid. Daarom is toerusting nodig.”

Het gaat om de vorming van christelijk kader, zegt Kloosterman. „Dat hebben we zowel in christelijke als in niet-christelijke instellingen nodig. De Heere heeft voor iedereen een eigen plek. Veel christelijke jongeren volgen een seculiere beroepsopleiding. Ze missen een brede vorming in het christelijke gedachtegoed.”

Terugkomdag

Elk jaar wordt er een terugkomdag gehouden. Voor alle lichtingen, dus de groep groeit. „Op de zomerschool hebben we stilgestaan bij vragen zoals: hoe kies ik een beroep, en hoe geef ik handen en voeten aan wat de Heere van me vraagt? Die bezinning wordt als waardevol ervaren, ook als jongeren de zomerschool al enkele jaren achter zich hebben liggen. Oud-deelnemers vragen om verlenging of herhaling van de cursus. Hier en daar komen kleine groepjes van tijd tot tijd bijeen om nog eens door te praten over de besproken onderwerpen.”

Voor de zomerschool van dit jaar, van 27 tot 31 augustus, zijn er alweer bijna twintig inschrijvingen. „Maar we hebben plaats voor meer.”

rd.nl/zomerschool