„Cursus kan christenraadslid helpen bij duidelijk maken intenties”

Gemeenteraadsverkiezingen
beeld RD
5

Raadsleden moeten op hun woorden passen. Dat wil zeggen: voor en na de gemeenteraad. Maar tijdens de beraadslaging mogen ze van leer trekken. Dat doen ze dan ook, bijvoorbeeld tegen hun collega’s van ChristenUnie of SGP.

„Verkenskop”, brieste het Brunssumse raadslid Palmen ooit tegen een collega. Raadslid Verschuur uit Alphen aan den Rijn slingerde een ambtgenote vijf creatieve variaties op het woord wijf naar het hoofd. Beiden hadden pech; Palmen ging zich te buiten in de pauze van een raadsvergadering, Verschuur op een andersoortige politieke bijeenkomst. Daardoor waren ze strafbaar, beiden kregen 150 euro boete opgelegd.

In de raad kan en mag er echter veel en dus zijn er onvermijdelijk botsingen. Ook tussen christenpolitici en hun collega’s van niet-christelijke partijen, blijkt uit een enquête van het Reformatorisch Dagblad onder alle raadsleden van ChristenUnie en SGP. Ongeveer de helft van hen zegt de afgelopen vier jaar ervaring te hebben opgedaan met een vorm van negatieve of vijandige bejegening.

Sommige botsingen zijn vrij mild, bijvoorbeeld wanneer anderen op goedmoedige wijze de spot drijven met de inbreng van christenraadsleden. CU/SGP-raadslid Van Zaalen uit de gemeente Albrandswaard werd echter dringend verzocht geen Bijbelteksten meer te citeren. „Ik erken uw Bijbel niet, ik erken uw God niet. Ik neem hier aanstoot aan”, voegde een verontwaardigde PvdA’er hem toe. Bestuursleden van diens partij boden er later hun excuus voor aan.

Tweetaligheid

„SGP-raadsleden kunnen ergernis of irritatie deels voorkomen door zich te trainen in tweetaligheid”, reageert voorzitter mr. drs. P. Verhoeve van de SGP-bestuurdersvereniging op het onderzoek. „Dat maakt ze buiten de eigen achterban verstaanbaarder en effectiever. Met dat doel bieden we als bestuurdersvereniging de cursus ”Handjeklap met gevouwen handen” aan.”

De RD-enquête laat zien dat SGP’ers van tijd tot tijd stevig op hun waarden worden bevraagd, vervolgt Verhoeve. „Gegeven de toegenomen zichtbaarheid van de partij verbaast me dat niet. Sommige debatten zijn principieel en gevoelig; voor christenen én niet-christenen. En waardegedreven politiek mag wat tegendraads zijn, toch?”

Vicevoorzitter J. de Wit van de CU-bestuurdersvereniging noemt de enquêteresultaten een echte weerspiegeling van de Nederlandse debatcultuur. „Je kunt elkaar in alle vrijheid en met open vizier tegemoet treden. Af en toe moet je incasseren. Dat geldt voor onze politici net zo goed als voor andere raadsleden.” Grove en grensoverschrijdende bejegeningen zijn een uitzondering, constateert De Wit. „Daar moet tegen worden opgetreden. Collega’s die het overkomt, steek ik bij dezen graag een hart onder de riem.”

Creativiteit

Je drijfveren duidelijk maken, vraagt creativiteit, zegt De Wit. In een raadsvergadering op 11 november lichtte het Hilversums CU-raadslid zijn standpunt over armoede toe door in te gaan op de historie van het sint-maartensfeest. „Mijn intenties kwamen prima over, ook bij D66 en VVD.”

Boos op venijnige aanvallen reageren, raadt Verhoeve af. „Een raadslid riskeert daardoor zichzelf buitenspel te zetten. Eerst een gesprek onder vier ogen lijkt mij beter, in lijn met Mattheüs 18. Indien nodig later met de fractievoorzitters of als laatste met de burgemeester erbij.”