CU en VBOK zetten tienermoederfonds op

Week van het leven
Baby op de Amsterdamse negenmaandenbeurs, beeld ANP, Evert Elzinga.

ChristenUnie en VBOK starten zaterdag met het inzamelen van geld voor tienermoeders die om financiële redenen abortus overwegen, maar die deze ingreep eigenlijk liever niet zouden laten doen. Het zogeheten tienermoederfonds kan hen helpen bij het oplossen van hun geld- en huisvestingsproblemen.

Via de website www.tienermoederfonds.nl, die zaterdag, aan de vooravond van de Week van het leven is gelanceerd, kunnen particulieren en bedrijven een gift overmaken. De initiatiefnemers willen proberen binnen een jaar 100.000 euro bijeen te brengen.

VBOK-directeur Alderliesten: „In
 de praktijk zien we dat jonge moeders graag hun zwangerschap willen uitdragen, maar al snel tegen hun financiële grenzen aanlopen. Gemeenten verlenen vaak wel bijzondere bijstand, maar het kan zomaar drie maanden duren voordat geld echt op hun bankrekening staat. Dat duurt te lang, want ondertussen moeten deze jonge vrouwen, die soms ook nog leerplichtig zijn, in hun kwetsbare financiële positie al huisvesting regelen en een babyuitzet kopen. Door middel van dit fonds bieden we hen de helpende hand door tenminste die eerste moeilijke maanden te helpen overbruggen.”

Met een bedrag van tussen de 500 en 2000 euro kan een tiener vaak al geholpen worden en aangemoedigd worden de zwangerschap uit te dragen. „Vrouwen in de leeftijdsgroep tot 24 jaar die overgaan tot het afbreken van hun zwangerschap, noemen als reden het vaakst gebrek aan geld. Wij willen ons fonds bekendheid geven bij maatschappelijk werkers van Siriz en andere instanties, die de meiden kunnen begeleiden bij hun aanvraag. Dan moet de steun binnen een week geregeld kunnen zijn.”

CU-voorman Segers ziet dat „in de politiek het debat over abortus muurvast zit”, maar dat christenen in de praktische hulpverlening veel kunnen doen. „Door bij te dragen aan dit fonds kun je op een tastbare wijze iets betekenen en soms zelfs het verschil maken tussen leven en dood.”

Goedbeschouwd springen de initiatiefnemers van dit fonds „in een gat dat de overheid laat vallen”, zegt Segers. „Neem de gemeente Den Haag. Daar draaide een mooi project, Jong Eskamp genaamd. Tienermoeders werden daar actief geholpen met huisvesting en dergelijke. Maar de overheid trok haar steun in. Wij zeggen: als we het met elkaar willen, kunnen we meer doen om deze jonge vrouwen te helpen en het aantal abortussen terug te dringen.”

Voor zijn eigen partij ziet hij vooral een taak om het fonds bekendheid te geven bij christenen en, meer specifiek, CU-raadsleden. „Zij kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Wat zou het mooi zijn als deze meiden later zeggen: Het eerste wat we van christenen zagen, was niet een opgeheven vingertje maar een helpende hand.” Als het fonds eenmaal draait, zal de CU-leider „niet schromen om ook de overheid om een bescheiden bijdrage te vragen.”

Dat er giften gaan komen, daarvan is Alderliesten overtuigd. „Ik kom veel betrokken mensen tegen die een groot hart hebben en zich afvragen: kunnen wij ten aanzien van deze problematiek niet iets doen? Ja, dat kan, zeker nu er dit fonds is. En voor bedrijven is het mooie vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Voor het beheer van het fonds zal een aparte stichting worden opgericht, die zoveel mogelijk zal samenwerken met al bestaande vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Babyspullen, GIDSnetwerk, HiP en Stichting Present, alsook met de hulpverleningsorganisaties FIOM en Siriz.

De steun zal tijdelijk zijn en gericht op het bevorderen van zelfstandigheid. Mogelijk wordt een deel geleverd als renteloze lening, „zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden”, aldus Alderliesten.

rd.nl/weekvanhetleven