CU en D66: Geef buren eerste recht bij herbestemming kerk

De Bovenkerk (r.) in Kampen verliest met ingang van 2017 haar kerkelijke functie. Naar herbestemming wordt gezocht. beeld Jasper Stam

Omwonenden van religieus erfgoed moeten het eerste recht krijgen om een plan voor herbestemming in te dienen.

Dat stellen de Tweede-Kamerfracties van ChristenUnie en D66 in een motie die zij maandag hebben ingediend.

Herbestemming van religieus erfgoed heeft direct effect op de leefomgeving van omwonenden. Daarom moeten zij bij de herbestemming van kerken worden betrokken en een plan kunnen neerleggen, vinden ChristenUnie-Kamerlid Dik-Faber en mede-ondertekenaar Pechtold (D66).

De ChristenUnie en D66 organiseerden eerder deze maand samen een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van religieus erfgoed, waarbij zij in gesprek gingen met belangenorganisaties en experts.

Dik: „Kerken zijn beeldbepalend en voor veel Nederlanders dragers van herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Behoud van religieus erfgoed is echter niet makkelijk door achterstallig onderhoud en leegstand. De ChristenUnie is in eerste instantie voor het behouden van de oorspronkelijke functie van kerken. Door nevengebruik groeit de sociale functie die de kerk in de wijk, dorp of stad heeft. Wanneer dat niet meer houdbaar is, moet op lokaal niveau de beslissing voor herbestemming worden genomen door omwonenden.”

D66-fractievoorzitter Pechtold: „Kerken zijn van iedereen: of je er nou in zit of erom heen loopt. Een leegstaande kerk moeten we niet laten vervallen, het zijn vaak mooie monumenten met historische waarde. We moeten kijken hoe we herbestemming makkelijker kunnen maken, zodat een kerk met bijvoorbeeld een restaurant of een boekwinkel weer een functie krijgt.”

Tijdens de behandeling van de begroting Cultuur in de Tweede Kamer vroeg de ChristenUnie maandag ook aan het kabinet zich in te zetten voor het Nationaal Holocaust Museum, waarvan de eerste fase inmiddels is gerealiseerd. Het kabinet wil vooralsnog niet financieel meewerken aan dit museum, maar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd voelbaar in ons land, aldus de ChristenUnie. De fractie vraagt de minister dit standpunt te heroverwegen.

Ook vroeg de partij aandacht voor monumenten in het door aardbevingen geteisterde Groningen.