CDA wil stil boerenleed in Tubbergen te lijf gaan

Grootste partij
In de Twentse gemeente Tubbergen heeft het CDA de meerderheid in de gemeenteraad. beeld Sjaak Verboom

Wat is het geheim van het CDA in Tubbergen? Hoe bestaat het dat de partij met tien van de negentien zetels een meerderheid in de raad vormt? Sleutelwoord: traditie.

Welwillend werpt de felle decemberzon zijn licht over de landerijen in Tubbergen. Tractors en veewagens zijn hier nooit ver weg. Op een met eikenbomen omzoomde laan naar de boerderij van veehouder en CDA-fractievoorzitter Tonny Busscher (60) komen twee labradors blaffend en kwispelstaartend naderbij. In de keuken wachten koffie en koek. Welkom in Fleringen, een van de tien dorpskernen van Tubbergen.

Christelijke signatuur

Tuurlijk, beaamt Busscher, dat het CDA het in Tubbergen prima doet, heeft veel te maken met de „traditionele” inborst van de bevolking. Hoewel ook op het Twentse platteland de ontkerkelijking toeslaat, heeft Tubbergen nog altijd een christelijke signatuur. De gemeente telt negen kerken: acht rooms-katholieke, één protestantse. En dat de christendemocraten boeren vanouds een warm hart toedragen, valt op het platteland ook in goede aarde.

tubbergen

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Toch, beklemtoont Busscher aan de keukentafel, moet ook het CDA knokken voor zijn zetels. Bij de verkiezingen in 2010 kreeg de partij „een flinke dreun.” Het CDA duikelde van veertien naar acht zetels en belandde in de jaren 2010-2014 zelfs in de oppositie. „Dat was goed voor ons. Ook toen bleven we een constructieve bestuurderspartij.”

Mede door „vernieuwing en verjonging” van de kandidatenlijst hernam de partij in 2014 haar koppositie en bemachtigde die tien zetels. Busscher, met elf jaar raadservaring de enige oudgediende in zijn fractie: „Op de lijst stond bijvoorbeeld stemmentrekker Roy de Witte: een ambitieuze twintiger, nu wethouder voor het CDA.”

Tractors

Cruciaal is dat het CDA „dicht bij de burgers” staat, vindt Busscher. „Wij kennen de mensen. De mensen kennen ons. Dorpelingen zitten bij mij aan tafel. Als ze bijvoorbeeld willen dat tractors niet meer dwars door het dorp rijden, zoeken we samen naar een oplossing.”

Agrarische bedrijvigheid stempelt Tubbergen nog altijd. De gemeente kent zo’n 350 boerenbedrijven, merendeels veehouderijen. Maar de klad zit erin. Zo’n vijftien jaar geleden stond de teller nog op 700 boerenbedrijven. Gebrek aan opvolging, maar ook beroerde varkens- en melkprijzen nekten menig agrariër.

Stille leed

Belangrijk voor het CDA is om „het stille leed” onder boeren te bestrijden. „Tubbergen biedt jonge boerinnen de mogelijkheid hun problemen te bespreken met collega’s of met een zogeheten sociaaleconomische voorlichter. Soms kunnen vrouwen nauwelijks een broek of rok kopen. De voorlichter geeft hun tips om het hoofd boven water te houden.”

Leegloop op het platteland is voor het CDA én de collega-partijen een hoofdpijndossier. Pinautomaten? Winkeltjes? Ze verdwenen uit de kernen. „De bevolking van Tubbergen krimpt de komende jaren met enkele procenten. Nu heeft elk van de negen kerkdorpen nog een basisschool.

Zorgenkindjes zijn de kernen Manderveen en Fleringen. Het is de vraag of de schooltjes daar open kunnen blijven. In ieder geval proberen we met de dorpelingen de plaatsen leefbaar te houden. Door de bouw van starterswoningen mogelijk te maken en te bevorderen dat elk kerkdorp zijn sportvereniging en verenigingsgebouwtje houdt.”

Dat het CDA zo stevig in het zadel zit in Tubbergen, heeft ermee te maken dat de „Twentenaar traditioneel is.” Die analyse geeft schooldirecteur Henk Wessels (60) aan de keukentafel in zijn rijtjeswoning. Wessels behoort tot de oppositie en bezet de enige PvdA-raadszetel. „Een oudere zei me: „Ik ben het lang niet in alles eens met het CDA, maar heb toch op die partij gestemd.” Zeker kerkelijke mensen stemmen traditioneel vaak op het CDA.”

Gelukkig met de raadsmeerderheid van de christendemocraten is hij niet. „Het is niet gezond dat het CDA hier eigenlijk in zijn eentje kan regeren.”

Botsende belangen

Vooral in discussies rond botsende belangen tussen boeren en natuurbeschermers scheiden de wegen van CDA en PvdA, stelt Wessels. „Ik snap best dat boeren een boterham willen verdienen, maar de PvdA heeft meer dan het CDA oog voor de bescherming van weidevogels en de gevaren van bestrijdingsmiddelen.”

Ook Klaas Slager (62), die landelijk D66 stemt, vindt dat het „wat minder mag” met de macht van „het CDA-bolwerk” in Tubbergen. „Als D66 in de raad zou zitten, is het beeld evenwichtiger”, zegt hij in het winkelcentrum.

In de kamer van CDA-stemmer Arie Vreeswijk (71) hangt een Christusbeeld. Sprekend over de populariteit van de christendemocraten laat ook Vreeswijk, actief in de rooms-katholieke Pancratiusparochie, het woord ”traditie” vallen. „Ik waardeer CDA-waarden zoals rentmeesterschap, omzien naar elkaar. De partij heeft oog voor mantelzorgers en voor familiebedrijven.”

 

serie 
Grootste partij

Deze serie belicht landelijke partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 het grootst werden. Wat kan de moederpartij van ze leren met de Kamerverkiezingen in het vooruitzicht? Vandaag deel 5: het CDA.

 

Tubbergen

Aantal inwoners: 21.205

Samenstelling raad:

CDA 10, Gemeentebelangen/VVD 6, PvdA 1,
Dorpen Centraal 2.

Samenstelling B en W:

burgemeester: CDA (per 2017 een partijloze)

wethouders CDA 2, Gemeentebelangen/VVD 1