CDA uit coalitie Staphorst

Oud-CDA-wethouder Bert Krale van Staphorst. beeld CDA Staphorst

De Staphorster CDA-wethouder Krale is dinsdagavond opgestapt nadat zijn fractie het vertrouwen opzegde in de coalitiepartners. Het college, dat nu nog bestaat uit SGP en ChristenUnie, heeft nog steeds een meerderheid in de gemeenteraad.

Aan het begin van de vergadering las CDA-fractievoorzitter Spiker een brief voor waarin hij het vertrouwen in de samenwerking met SGP en CU opzegde. Daarna kondigde Krale, die vijf jaar wethouder was, aan dat hij met onmiddellijke ingang ontslag nam. Na een korte schorsing werd de gemeenteraadsvergadering voortgezet, maar wel met een wethouder minder aan de collegetafel.

De reden van het opzeggen van het vertrouwen ligt volgens Spiker in het feit dat er te weinig vertrouwen was tussen de collegeleden onderling. „Helaas is gebleken dat de onderlinge samenwerking anders is gelopen dan wat we ervan gehoopt hadden en verwacht”, zei hij. „Dit gaat ten koste van de bestuurskracht en uiteindelijk van de gemeente Staphorst als geheel. De gemeente Staphorst heeft recht op een goed functionerend college dat gezamenlijk de afgesproken ambities uitvoert. Dat is de afgelopen periode niet het geval geweest, vanwege deze ongewenste bestuurssituatie.”

Volgens hem trokken de drie collegepartijen samen eerder al de conclusie dat het zo niet goed ging en dat het maar de vraag was of ze gedrieën de eindstreep zouden halen. „Ik had dan ook liever gezien dat het hele college haar conclusie trok. De andere partijen kozen daar niet voor en dus restte ons niks anders dan het vertrouwen in het college op te zeggen.” Spiker benadrukte wel dat het college nu niet meer een goede afspiegeling is van de Staphorster samenleving. Krale had in theorie kunnen blijven zitten, maar in overleg met zijn fractie besloot hij op te stappen.

Het is in Staphorst nog nooit eerder gebeurd dat een partij zich terugtrok uit de coalitie. „We wilden als team de klus klaren, maar in deze setting lukte dat niet goed. Ik heb het met passie gedaan”, aldus Krale.

De SGP en de ChristenUnie, die samen tien van de zeventien zetels in de raad bezetten, blijven over in het college. Ze beraden zich op de ontstane situatie. Voorlopig nemen de wethouders Mulder en Mussche de portefeuilles van Krale over. Het coalitieakkoord Samen voor Elkaar is nog altijd geldig en wordt uitgevoerd, hoewel één partij haar handtekening ongeldig verklaart. „Het is een goed akkoord en als zaken zo uitgevoerd worden, zullen we daar niet tegen zijn”, zegde CDA-leider Spiker toe.