CBS wijt oversterfte vooral aan corona

Behandelend artsen of schouwartsen hebben vastgesteld dat Covid-19 in 5995 gevallen zeker de oorzaak is geweest van het overlijden van hun patiënten.  beeld ANP, Marcel van Hoorn
2

Zo’n 8300 mensen zijn in maart en april zeker of vermoedelijk overleden aan het coronavirus. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het CBS heeft samen met het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) de doodsoorzaakverklaringen van artsen over maart en april voor het eerst bestudeerd. Daardoor is dit de meest precieze inschatting van het aantal sterfgevallen door corona in deze periode.

Hoe weten de artsen dat deze mensen zijn overleden aan corona?

De behandelend arts of schouwarts heeft vastgesteld dat Covid-19 in 5995 gevallen de oorzaak is geweest van het overlijden. In 1891 gevallen bestaat een sterk vermoeden dat corona een cruciale oorzaak is geweest van het overlijden.

Komen de gemelde overlijdens aan corona overeen met de oversterfte?

Van 2 maart tot en met 26 april 2020 (week 10 tot en met 17) overleden naar schatting ruim 8300 mensen meer dan in deze periode gebruikelijk is. Dat is de zogeheten oversterfte. In de grafiek is die met rood aangegeven. Tot en met 31 juli komt de geschatte oversterfte uit op 10.164 volgens de gebruikte methode.

In totaal stierven 7886 mensen in week 10 tot en met 17 zeker of hoogstwaarschijnlijk aan Covid-19. Het CBS deed deze schatting op basis van de binnengekomen doodsoorzaakverklaringen.

Covid-19 is dus de meest aannemelijke verklaring voor 95 procent van de 8300 oversterftegevallen. Het aantal van 7886 kan toenemen wanneer de nog ontbrekende verklaringen voor deze weken ook verwerkt zijn.

Hoe weet het CBS dat deze mensen niet zijn overleden aan andere aandoeningen?

Het CBS heeft die mogelijkheid ook onderzocht. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar blijken inderdaad minder mensen overleden aan hart- en vaatziekten en kanker.

CBS-socioloog Tanja Traag vermoedt dat dit komt omdat sommige mensen met deze ziekten onder de leden vatbaarder waren voor het coronavirus en daar uiteindelijk aan zijn overleden, zei ze tegen het ANP.

Blijkt de oversterfte ook uit de cijfers van RIVM?

Bij het RIVM zijn via de GGD’en 4890 mensen bekend die in deze periode zijn overleden aan het coronavirus. Zij zijn getest. Het CBS telt er 5995 plus 1891 mensen bij wie Covid-19 vermoedelijk de oorzaak was.

Tanja Traag wijt dit forse verschil aan twee oorzaken. Artsen hebben soms wellicht zonder test vastgesteld dat een patiënt is overleden aan Covid-19. Ook zou informatie over tests door de GGD’en niet altijd zijn doorgekomen bij het RIVM. Maar hierover is nog niets bekend.