Calvijn College opent nieuw schooljaar

"De verloren zoon" was het thema bij de opening van het schooljaar van het Calvijn College. beeld Wikimedia

„De Bijbel heeft een boodschap voor jou. God is niet ver weg, maar dichtbij. En de Bijbel zegt ook hoe God omgaat met jongeren die op het Calvijn College zitten.”

Met deze woorden begon ds. J. Lohuis, hervormd predikant te Scherpenisse, vrijdag zijn toespraak bij de jaaropening van het Calvijn College in Krabbendijke. ”De verloren zoon” was het thema van deze avond.

Er zijn twee groepen jongeren, aldus de predikant. „De ene groep, getekend in de verloren zoon, zijn de moedwillige zondaren, die schoppen tegen alles van de godsdienst. Gods reactie daarop: Hij deelde hun het goed. De andere groep, getekend in de oudste zoon, zijn de jongeren die serieus zijn, maar toch aan de Heere voorbij gaan. Toch gaat de Heere tot hen uit en vraagt hen binnen te komen.”

„De jongste zoon was het beu thuis en eiste zijn deel van de erfenis”, zo schetste ds. Lohuis. „Zijn vader gaf het hem, en gaf niet alleen geld, maar alles wat hij nodig had. Wat geven wij onze kinderen? Alleen materiële zaken, of spreken we met onze kinderen over de Heere?”

De oudste zoon wilde niet binnenkomen tijdens het feest na de thuiskomst van zijn broer. „Hij vond het gemeen dat deze zondige broer zo goed behandeld werd. Vind jij het ook gemeen als een alcoholist op zijn sterfbed bekeerd wordt en zijn lieve, serieuze vrouw niet? De Heere blijft ook bij jou aandringen, net als de vader die zijn oudste zoon smeekte om binnen te komen: Laat je met Mij verzoenen.”

”De thuiskomst van de verloren zoon” is de naam van een schilderij van Rembrandt. Locatiedirecteur H.M. Guiljam hoort drie echo’s in onze tijd. De eerste uit het leven van de jongste zoon, die veel gefeest had. „Uit onderzoek van de provincie blijkt dat er veel alcohol wordt gedronken; drugs is een groeiend probleem. Vraag de Heere veel om bewaring en luister naar je geweten.”

De vader verlangde naar zijn zoon, loopt naar hem toe, ondanks alles wat er is gebeurd en toont zijn liefde, zei Guiljam over de tweede echo. „Vaders en moeders, toon uw onvoorwaardelijke liefde.”

Verloren tijd is de derde echo. Guiljam: „Vanaf het moment dat de zoon wegging totdat hij op terugreis ging naar zijn vader was alles verloren tijd. Veel dingen kun je over doen, maar verloren tijd kun je nooit inhalen. Als je de Heere niet zoekt, is het verloren tijd. Je leeft nu al ruim vijfduizend dagen. Zijn er goed bestede dagen tussen?”

ANP-74534452_webSmartphoneverbod Calvijn College verdient eerlijke kans