Buurt klaagt bij PKN over plannen pastoriebos Voorthuizen

Tien omwonenden hebben bij een regionale commissie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een bezwaarschrift ingediend tegen de gang van zaken rond de omgeving van de hervormde Dorpskerk in Voorthuizen.

Onder hen zijn twee gemeenteleden. Er zijn plannen voor een woonzorgcomplex met 25 appartementen. Een buurtcomité verzet zich ertegen, omdat het authentieke dorpsgezicht verloren zou gaan en het pastoriebos bij de kerk te veel wordt aangetast. De projectontwikkelaar is een zoon van een oud-predikant van de hervormde gemeente.

In het bezwaarschrift vragen de omwonenden zich af of wordt gehandeld volgens de regels van de PKN. Die schrijven voor dat gemeenteleden bij belangrijke beslissingen geïnformeerd worden. Dat is in dit geval nog niet gebeurd. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters wil desgevraagd niet op het bezwaarschrift reageren, omdat hij de inhoud ervan nog niet kent.