Burgemeester Staphorst: Onderzoek integriteit lijkt onontkoombaar

Het gemeentehuis van Staphorst. beeld Staphorst Nieuws

Oud-wethouder van Staphorst Bert Krale (CDA) verwijt SGP-wethouder Lucas Mulder vriendjespolitiek. Een onafhankelijke integriteitsexpert gaat de partijen horen. Burgemeester Theo Segers verwacht dat een onderzoek onontkoombaar is.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Aanleiding voor de bespreking was een afscheidsinterview afgelopen zaterdag in de Stentor. Daarin beweerde de in juni opgestapte Krale dat Mulder misbruik heeft gemaakt van regelingen om vrienden te bevoordelen. Hij zou bevriende ondernemers getipt hebben dat er bedrijfsgronden op de Esch IV te koop zouden komen. Ook zou de SGP’er de systematiek van de zogeheten Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst (EPOS) gebruiken om „vriendjes” die iets illegaals hadden gebouwd, een bouwvergunning te geven.

Over de grondverkoop is in het college nooit gesproken, verklaarde Segers namens het college. Hij zei dat hij de beweringen van de oud-wethouder sinds afgelopen zaterdag aan een „schouw” heeft onderworpen. Bij de grondverkoop is volgens hem volgens de regels gehandeld en ook over EPOS heeft hij „nog geen concreet voorbeeld gehoord.”

Omdat ook aan het adres van Segers beschuldigingen zijn geuit, wil de burgemeester met een onafhankelijke integriteitsexpert de partijen horen. Hij zei erbij dat een onderzoek „onontkoombaar” lijkt. „We willen alle feiten boven tafel. Integriteit in dit huis moet boven alle twijfel verheven zijn.”

Verder riep Segers raadsleden en Staphorsters op om eerst de feiten af te wachten en niet mee te doen met roddelen, moddergooien en mensen zwart te maken.

Alleen de PvdA en Gemeentebelangen hadden behoefte om te reageren op de reactie van het college. Liesbert Lubberink (PvdA) wees erop dat Krale vijf jaar lang een gewaardeerd wethouder is geweest en de beschuldigingen waarschijnlijk niet voor niets heeft geuit. Alfred Stegeman (Gemeentebelangen) zei ook te verwachten dat een onderzoek onontkoombaar is en wilde van Segers weten of er al een idee was welke onderzoeksvragen gesteld gaan worden. Die antwoordde dat alle beweringen moeten worden uitgezocht. Bij geen bewijs zijn excuses op zijn plaats, aldus de burgemeester.