Breuk tussen twee Friese dorpen definitief

IENS. Iens in Zuidwest-Friesland, 32 inwoners groot. Het is een van de veel dorpen en dorpjes waar de inwoners woensdag naar de stembus gingen om een bestuur te kiezen voor de gemeente waartoe ze na de herinderling behoren. beeld Wikimedia

Van verkiezingskoorts is in het Friese dorpje Iens geen sprake. De overgang naar Súdwest-Fryslân is geen hot item. Eén man is er wel dag en nacht mee bezig. Thomas van Dijk. Hij is kandidaat-raadslid voor GroenLinks. Woensdag zijn er raadsverkiezingen in diverse Friese gemeenten.

Voor Iens, met 32 inwoners het op een na kleinste dorp van Littenseradiel, betekent de gemeentelijke herindeling niet alleen de overstap naar een andere gemeente, het is ook de definitieve breuk met Spannum, dat vanaf 1 januari 2018 onderdeel wordt van Waadhoeke. Ooit werkten de twee dorpen nauw samen. Er was één dorpsraad en een gezamenlijke feestvereniging.

De afgelopen vijftien jaar werd de band tussen de twee dorpen steeds minder innig. Het was niet meer vanzelfsprekend dat kinderen uit Iens in Spannum naar school gingen. Iensers hadden er steeds meer behoefte aan hun eigen zaken te regelen.

Eind 2016 besloten de inwoners van Iens een eigen dorpsraad op te richten en voortaan twee keer per jaar voor de inwoners een ledenvergadering te organiseren. Kerkelijk blijven Iens en Spannum wel aan elkaar verbonden. De hervormde kerk Spannum-Edens werkt samen met die van Kûbaard; ze hebben gezamenlijk een predikant.

Bij de komende herindeling wordt de provinciale weg de grens tussen Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Dat betekent dat drie woningen aan de Laekwerterwei, die bij Spannum hoorden, voortaan onderdeel uitmaken van Iens. Van Djurre en Joukje Postma had die grenscorrectie niet gehoeven. „Wij horen bij Spannum en willen dat zo houden. Dat is al vijftig jaar zo. Wij blijven dan ook lid van de dorpsraad in Spannum.”

Dorpsbelang Iens heeft in de afgelopen maanden al een paar keer gesproken met vertegenwoordigers van de gemeente Súdwest-Fryslân. „Maar dat ging meer over praktische zaken”, zegt voorzitter Froukje Hernamdt van Dorpsbelang. Ze stelt dat de inwoners zich niet bezig houden met de overgang naar de nieuwe gemeente. „Wij zien daar niet tegen op.” Wel is ze zich ervan bewust dat de afstand tussen de inwoners en het gemeentebestuur straks groter wordt. „De korte lijnen zullen we straks missen.”

Misschien kunnen de Iensers terecht bij Thomas van Dijk. Hij staat derde op de lijst van GroenLinks. Nu heeft deze partij één zetel in de raad. Van Dijk sluit niet uit dat GroenLinks in Súdwest-Fryslân naar drie zetels gaat. De partij hoopt te profiteren van het landelijke succes. Bovendien heeft lijsttrekker Angeline Kerver het volgens Van Dijk in de afgelopen vier jaar uitstekend gedaan. „De kans dat ik in de raad kom, is aanwezig.”

Van Dijk, die tot 1 januari in de gemeenteraad van Littenseradiel deel uitmaakt van de fractie van SAM, wil zich in Súdwest-Fryslân sterk maken voor de positie van kleine dorpen. Dorpen als Breezanddijk (3 inwoners), Smallebrugge (17), Kornwerderzand (25), Tjalhuizum (25) en Sandfirden (25) kunnen op zijn steun rekenen.

Natuurlijk wil hij ook voor Iens, mocht dat nodig zijn, een hartelijk woordje doen. Er zijn plannen genoeg. Van Dijk geeft aan dat het dorp in de toekomst zijn eigen energie wil opwekken. „Dan kunnen wij zonder gas.” Een ander plan is volgens hem het gebruik van helofytenfilters voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. „Voor het dorp Iens zou het mooi zijn als ik de raad kom.”