Brandweer: koolmonoxide is sluipmoordenaar

Koolmonoxide is een giftig gas en staat bekend als sluipmoordenaar: je proeft of ruikt of ziet het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos. De brandweer stelt dat er jaarlijks gemiddeld vijf tot tien mensen door koolmonoxidevergiftiging overlijden en enkele honderden mensen ervoor moeten worden behandeld.

Maar omdat koolmonoxidevergiftiging in veel gevallen niet wordt herkend, ligt het werkelijke aantal vermoedelijk drie tot vijf keer zo hoog, aldus een woordvoerder van Brandweer Nederland. De woordvoerder baseert zich op cijfers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015. Volgens het onderzoek van de raad gebeurt 46 procent van de ongevallen met een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden. „Dit wijkt af van het beeld dat vooral oude geisers of slecht onderhouden toestellen te veel koolmonoxide zouden produceren”, aldus de OVV destijds in het rapport.

Koolmonoxide komt in ons lichaam terecht door inademing. De eerste verschijnselen bij een acute blootstelling zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid, geheugenverlies en flauwvallen.

Wie wordt blootgesteld aan te hoge concentraties, kan ook problemen krijgen met ademhalen, of schade oplopen aan hart of zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Uiteindelijk kan iemand in coma raken en overlijden.

Een blootstelling aan een relatief lage waarde kan al gevaarlijk zijn: het kan leiden tot desoriëntatie of in slaap vallen, waardoor het slachtoffer zichzelf niet in veiligheid kan brengen en verder bedwelmd kan raken, mogelijk met de dood tot gevolg.