Brabant: verkeersrisico beter in kaart brengen

De provincie Noord-Brabant werkt met een aantal partners aan een database met gegevens over onder meer ambulances, ziekenhuizen, wegen en de snelheid voor het verkeer in de wijken. Gedeputeerde Christophe van der Maat hoopt op basis van die data beter te kunnen voorspellen waar de mogelijke risico’s voor de verkeersveiligheid zijn, zodat het makkelijker wordt gerichte maatregelen te nemen.

Van der Maat reageerde donderdag op cijfers van het CBS over het aantal verkeersdoden. In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen, 65 meer dan in het jaar daarvoor. De grootste toename van het aantal doden was in Noord-Brabant. Daar vielen in 2018 150 verkeersdoden tegen 98 in 2017.

In een reactie op de website van de provincie noemde Van der Maat de cijfers „vreselijk zuur”. Hij meldde dat al jaren hard wordt gewerkt om de infrastructuur, de wegen en fietspaden veiliger te maken.

Een goede verklaring voor de toename van het aantal verkeersdoden heeft de provincie niet. „Feit is dat het drukker wordt in het verkeer. In Brabant maken mensen relatief meer kilometers op de weg in vergelijking tot de Randstad. Ook is Brabant een echte auto-provincie waar meer mensen met de auto reizen dan bijvoorbeeld met het openbaar vervoer.”