Boodschap voor ouders van SGP-Kamerlid Bisschop

Bisschop. beeld ANP

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) hield woensdagavond een bijeenkomst in Barneveld over ”Ouderbetrokkenheid. Dat schoolt!!” Spreker tijdens de regioavond was dr. W. Fieret, voorheen lector aan het Hoornbeeck College.

Er werden vier workshops gehouden: ”Keuzes en dilemma’s”, ”Ouders en school staan samen op tegen pesten”, ”Lastige ouders??” en ”De plaats van het speciaal onderwijs binnen het huidige Passend Onderwijs.”

Boodschap voor ouders van SGP-Kamerlid Bisschop

De avond werd plenair afgesloten met een videoboodschap van de onderwijswoordvoerder van de SGP-fractie in de Tweede Kamer, dr. R. Bisschop.