Blokhuis onderneemt actie tegen dalende vaccinatiegraad

beeld ANP

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gaat maatregelen voorbereiden om de dalende trend in de vaccinatiegraad te keren.

Dat staat in een brief die de ChristenUniebewindsman dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoewel de gemiddelde percentages voor de meeste vaccinaties nog boven de 90 procent liggen, is het volgens Blokhuis zaak tijdig actie te ondernemen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Ter onderbouwing haalt hij recent wetenschappelijk onderzoek aan, dat laat zien dat er sinds de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma in 1957 duizenden sterfgevallen voorkomen zijn.

De Externe Adviescommissie Vaccinatiebereidheid stelde recent dat de dalende vaccinatiegraad niet is toe te schrijven aan een bepaalde religieuze overtuiging of bepaalde regio’s. De motieven van ouders of pubers die vaccinaties weigeren lopen uiteen.

Sommigen zijn bezorgd over de veiligheid van vaccins, anderen zijn ervan overtuigd dat vaccins niet werken of achten de kans om een infectieziekte op te lopen maar zeer gering.

De zorgen en de vragen van ouders over nut en noodzaak van vaccinaties verdienen het om serieus te worden genomen, zo onderstreept Blokhuis in zijn brief.

Campagnes

Een van de acties die hij aankondigt, is het starten van voorlichtingscampagnes over het vaccinatieprogramma voor specifieke doelgroepen. Ook wil Blokhuis dat artsen van consultatiebureaus ouders die bedanken voor een vaccinatieaanbod actief gaan benaderen.

Onderzoek, voorlichting en communicatie over vaccinaties moeten wat de bewindsman betreft bovendien beter vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn.

Onjuiste informatie en misvattingen over vaccinaties wil hij publiekelijk laten weerleggen. Een speciaal team van onafhankelijke experts gaat daarmee aan de slag, onder andere op sociale media.

Blokhuis laat ook een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een verplichte griepvaccinatie onder zorgpersoneel. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de vaccinatiegraad in de kinderopvang te verbeteren, is door zijn ministerie al in gang gezet, samen met het ministerie van Sociale Zaken. De uitkomsten daarvan worden medio 2019 verwacht.

Laaghangend fruit

Of het ministerie een aparte, op bevindelijk gereformeerden gerichte voorlichtingscampagne gaat ontwikkelen is nog niet bekend, zo liet Blokhuis dinsdagochtend desgevraagd weten. „De primaire focus ligt wat mij betreft op het weerspreken van evidente onzinverhalen. Voor mij is dat echt het laaghangende fruit”, aldus de bewindsman.

Als voorbeeld noemt hij ouders die afzien van vaccinatie omdat ze vrezen dat hun kind daardoor een stoornis in het autistisch spectrum kan oplopen. „Wat we als ministerie willen laten zien, is dat daarvoor geen enkele wetenschappelijke onderbouwing is.”