BING onderzoekt onrust college Staphorst

Burgemeester Segers. beeld gemeente Staphorst

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gaat een integriteitsonderzoek uitvoeren naar het bestuur van de gemeente Staphorst.

Dat liet de gemeente Staphorst vrijdagavond weten. Niet het college van B en W, maar het presidium is opdrachtgever van dit onderzoek. Dat zijn de gezamenlijke fractievoorzitters, de griffier en de burgemeester. Hiervoor is gekozen omdat ook burgemeester Segers onder het vergrootglas ligt.

Tot het onderzoek is besloten na uitlatingen van ex-wethouder Krale (CDA) van de gemeente Staphorst. Hij stapte op 11 juni op nadat zijn partij het vertrouwen in het college opzegde. Krale was ruim vier jaar wethouder. Hij vertrok omdat de situatie in het college volgens hem „onwerkbaar” was.

Krale beschuldigde in een kranteninterview zijn voormalige collega-wethouder Mulder van de SGP van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en regelingen misbruiken om vrienden voordeel te geven. In een rapport dat hij op 2 juli naar de raadsfracties stuurde, doet in hij veertien pagina’s tot in detail melding van zijn bevindingen. In zijn stuk behandelt hij het vermeende handelen van Mulder in afwijking van coalitieafspraken, in strijd met raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen en handelen waardoor collega’s averij oplopen. De gemeenteraad sprak hier overigens nooit over. Ook de raad ligt hierdoor onder vuur.

Wethouder Mulder reageerde kort door te zeggen dat hij altijd handelt in het algemeen belang en ook burgemeester Segers zei zich niet te herkennen in de beeldvorming.

Naar aanleiding van de berichtgeving is besloten een integriteitsonderzoek in te stellen. Onderzoeksbureau BING benadert eerst de direct betrokkenen om in gesprek te gaan over de onderwerpen die nu onder een vergrootglas liggen. Het streven is om het inmiddels gestarte onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

„Belangrijk is dat er straks een gedegen en onafhankelijk rapport komt met duidelijke conclusies”, aldus het presidium. „We hechten er vooral veel waarde aan dat het onderzoek in alle zorgvuldigheid gedaan kan worden.”