Bijbels museum Amsterdam verliest subsidie

In 2002 vierde het Bijbels Museum haar 150-jarige bestaan. Koningin Beatrix bezocht toen het museum en bekeek onder andere een maquette van de tabernakel (zie foto). beeld ANP

Het Amsterdam Fonds voor de Kunst (AFK) verleent dit jaar geen subsidie aan het Bijbels Museum. Vorig jaar ontving het in het Kunstenplan nog 217.000 euro subsidie, de komende vier jaar ontvangen ze niets.

Dat schrijft het Parool.

Voor de adviescommissies van het AFK was de kwaliteit van de plannen van de aanvragers leidend. Van belang was ook of een instelling haar aanbod weet te spreiden over de stad en of ze een divers publiek bereikt.

Het overzicht van subsidies is te lezen in de besluiten op de regeling vierjarige subsidies die het AFK maandagochtend openbaar maakte. In die regeling wordt beslist welke kunstinstellingen over de periode 2017-2020 subsidie ontvangen. In het plan staan in totaal 130 instellingen die subsidie krijgen, 45 daarvan krijgen voor het eerst een budget van het AFK.