Bestuur VBOK: Besluit toekomst nog complexer

Na een tweede ledenraadpleging, afgelopen donderdagavond, is de besluitvorming over de toekomst van Siriz en VBOK voor het VBOK-bestuur alleen nog maar complexer geworden.

„U hebt ons in een ongelooflijk lastig parket gebracht”, verzuchtte voorzitter Marjan Haak, nadat de 36 aanwezige leden zich in drie groepjes hadden verspreid om ruim een uur in discussie te gaan met leden van het bestuur.

Begin mei stelde het bestuur voor de VBOK op te laten gaan in Siriz en de status van de VBOK-leden te wijzigen in die van Siriz-donateur. Die drastische koerswijziging zou een einde moeten maken aan de hetze tegen Siriz, waarbij de hulpinstantie wordt weggezet als de verlengde arm van „de anti-abortusorganisatie” VBOK. Dat gemeenten en GGD’en bovendien minder kopschuw zouden worden om onbedoeld zwangere vrouwen naar Siriz door te verwijzen, was een tweede doel.

Waar het bestuur had gehoopt op massale bijval voor het voorstel, weerklonk in een deel van achterban vooral kritiek en angst. Is een Siriz zonder band met de VBOK nog wel herkenbaar voor de achterban en wordt de organisatie zo geen tweede FIOM waarin het uitdragen en het afbreken van een zwangerschap op termijn als twee gelijkwaardige opties worden gezien?, luidde de zorg.

Tijdens een eerste ledenraadpleging in mei dwong een deel van de achterban af dat het bestuur op z’n minst meerdere scenario’s diende te verkennen. Deze alternatieve opties kregen de leden de afgelopen weken voorgelegd. Daarbij schetste het bestuur een weinig rooskleurig beeld. Als beide organisaties in de benen worden gehouden, zijn er twee mogelijkheden. Of Siriz moet het gros van zijn hulpverleningstaken afstoten en wordt overvleugeld door een VBOK die vooral probeert het prolifestandpunt zo goed mogelijk te laten horen in het maatschappelijk debat. Of Siriz blijft op peil, waarna moet blijken of een nieuw opgerichte VBOK 2.0, die zich hoofdzakelijk richt op maatschappijbeïnvloeding, wel levensvatbaar is.

Daar bovenuit prijkt de voorkeursvariant van het bestuur, was impliciet de boodschap van de scenario-analyse, maar net als in mei bond een deel van de leden donderdagavond meteen weer de strijd aan met het bestuur. „Waarop baseert u de aanname dat alle VBOK-leden na de opheffing Siriz zullen blijven steunen?”, zo las een van de aanwezigen het bestuur de les. Een ander: „Er is nog een variant, namelijk Siriz opheffen en net als voor 2010 alle activiteiten vanuit de VBOK organiseren? Waarom is die niet uitgewerkt?”

Nadat de drie groepjes waren teruggekeerd in de plenaire zaal kreeg het bestuur drie adviezen voorgeschoteld. Het advies van groep 1 luidde: Verzelfstandig de VBOK en probeer de schade voor Siriz te beperken door de leden aan te sporen de hulpverlening te blijven steunen. Advies 2 luidde: Vernieuw en voeg samen wat je wilt en ga desnoods verder als de Vereniging tot Begeleiding van Ouders en Kind, maar houdt de huidige combinatie van hulpverlening en maatschappijbeïnvloeding intact. Advies 3 luidde: Voorkom hoe dan ook een overhaaste en ondoordachte besluitvorming en zorg eerst dat het beschadigde vertrouwen met het behoudende deel van de achterban weer wordt hersteld.

Één van de leden uit het groepje dat deze raad gaf, citeerde uit het jongste VBOK-blad Laat Leven. Daarin zegt een maatschappelijk werkster van Siriz: „Ik denk wel dat ik ook cliënten die voor een abortus kiezen goed kan helpen, omdat ik weet welke gevoelens en gedachten je kan hebben als je onbedoeld zwanger bent.” „Als dit de nieuwe lijn van Siriz is, kan ik de instelling niet meer steunen”, aldus dit VBOK-lid. „Dan word ik moreel schuldig aan de abortuspraktijk.”

In haar slotwoord hield Haak de leden voor dat het water Siriz en VBOK tot aan de lippen staat. „Toen het nieuwe regeerakkoord uit was, waren onze verwachtingen hooggespannen, maar uiteindelijk is het beleid dramatisch voor ons uitgepakt.” Het signaal dat de leden donderdag afgaven, was volgens Haak duidelijk: Beter uit laten komen dat het beschermen van het ongeboren leven het belangrijkste doel van de hulpverlening van Siriz is. „We gaan u twee voorstellen voorleggen”, zei Haak. „Bij het formuleren daarvan zullen we wat we vanavond hebben gehoord meenemen. We krijgen een ongelooflijk lastige klus.”

Aan het eind van de avond ontstond er opnieuw rumoer toen Haak liet doorschemeren dat het bestuur overweegt om de leden digitaal te laten stemmen zonder nog een aparte, besluitvormende vergadering uit te schrijven. Sommigen vrezen dat veel oudere VBOK-leden zo niet kenbaar kunnen maken welke optie hun voorkeur heeft.

2019-05-06-OPN1-VBOK-en-Siriz-4-FC-V-webVBOK schort besluitvorming over toekomst op

VBOK-ALDERL-001-HENKLeden VBOK: Verken meer scenario’s

Lieverse-2-PuntK-A_webPaul Lieverse: Voorstel VBOK-bestuur schudde mij wakker