Barneveld: Nog geen eind aan zandaffaire

beeld RD, Henk Visscher

Het gaat de gemeenteraad van Barneveld niet lukken om begin juli politiek een streep te zetten onder de affaire rond de toepassing van een omstreden partij zand van de firma Vink in Barneveldse woonwijken.

Het afsluitende onderzoeksrapport kan pas na het zomerreces worden besproken. Onder leiding van oud-VVD-voorzitter Bas Eenhoorn neemt een onafhankelijke commissie het verloop van de zandkwestie en het functioneren van het college van burgemeester en wethouders, de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad onder de loep.

Ook de relaties tussen de gemeente en Vink, bijvoorbeeld de samenwerking in de plaatselijke ontwikkelingsmaatschappij CV De Burgt, worden tegen het licht gehouden.

Uitstel

De gemeenteraad besloot in april tot het onderzoek, dat vooral zal moeten aangeven welke lessen er voor de toekomst uit de affaire geleerd kunnen worden. De commissie werd gevraagd haar rapportage zo mogelijk medio juni te presenteren, zodat de raad deze eind juni, begin juli zou kunnen bespreken.

„Van uitloop van het onderzoek is geen sprake”, stelt woordvoerder Bertil Rebel van de gemeente Barneveld desgevraagd.

„Maar bij het maken van de planning voor onder meer de gesprekken, de interviews en het opstellen van de conceptrapportage, bleek meteen bij aanvang al dat bespreking voor de zomer niet haalbaar is.” Dat komt volgens hem mede vanwege al geplande vakanties van de commissie die onderzoek doet en de al volle raadsagenda eind juni, begin juli.