Amsterdamse zaken waar handgranaat lag gelinkt aan criminelen

Amsterdamse ondernemers die vorig jaar de dupe waren van een handgranaat voor de deur van hun zaak of beschieting hebben in de meeste gevallen - direct of indirect - een link met criminele netwerken. Dat staat in een rapportage van de taskforce Geweld en Intimidatie Tegen Ondernemers, die burgemeester Femke Halsema met de gemeenteraad heeft gedeeld.

In 2019 waren er achttien van dit soort geweldsincidenten tegen ondernemers. Dat aantal was nagenoeg gelijk aan 2017 en 2018. De opsporingsonderzoeken leidden in slechts een aantal gevallen naar de daders, maar niet naar de opdrachtgevers die volgens de taskforce ook voor de daders onbekend zijn. Door een gebrek aan politiecapaciteit is dit ook lastig verder uit te rechercheren, aangezien meer dringende onderzoeken zoals liquidaties voor gaan.

De taskforce, waarin gemeente, politie, Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en het ministerie van Justitie en Veiligheid samenwerken, onderzocht onder meer of criminelen misbruik maken van het beleid van de gemeente Amsterdam om panden te sluiten die zijn beschoten of een handgranaat voor de deur hadden gekregen. Uit het onderzoek is dat niet helder geworden. Aanpassing van het huidige sluitingenbeleid lijkt dan ook niet nodig, concludeert de taskforce. Halsema sluit de getroffen zaken overigens niet meer standaard, zoals voorheen wel het geval was.

Aangezien niet altijd direct voldoende informatie voor handen is, kunnen gemeenten lastig vaststellen of er sprake is van banden met de criminele wereld. De taskforce pleit daarom onder meer voor een betere informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen en het toepassen van moderne analyse en screeningsinstrumenten. Ook is in het onderzoek inzicht verkregen in het sneller en grondiger screenen en analyseren voordat een vergunning wordt verleend aan een onderneming.