Amsterdamse CU'er Ceder oreert met één hand in zijn broekzak

ChristenUnie-raadslid Don Ceder ziet graag het beeld van de Nederlandse hoofdstad kantelen. „Wij geloven dat Amsterdam haar imago kan veranderen en bekend gaat staan als de stad van hoop, duurzaamheid en gerechtigheid.” beeld RD, Henk Visscher

Iets na tweeën legt de Amsterdamse gemeenteraad wethouder Meliani (GroenLinks) op de pijnbank. Ze mag na een marteling van negen uur gaan en druipt met betraande ogen af. Partijgenote Roosma houdt het evenmin droog. De scherpe vragen van onder anderen CU-raadslid Don Ceder eisen hun tol.

Een dagje meelopen met Don Ceder (29) lijkt vooraf een dag als vele andere te worden. Maar een debat met een wethouder die zich moet verantwoorden, wordt ongemeen spannend.

9.30 uur

Afgesproken wordt om de dag te beginnen met een ontbijt in een horecazaak op een steenworp afstand van Amsterdam CS. Bij aankomst op de afgesproken tijd zit Ceder al klaar, samen met kompaan Gerjan van den Heuvel (23). De eerste werd in maart 2018 gekozen als ChristenUnieraadslid. De partij kreeg voor het eerst een zetel in de Amsterdamse raad en schreef daarmee geschiedenis. Omdat het als eenpitter niet meevalt om het vele raadswerk het hoofd te bieden, assisteert onder anderen duoraadslid Van den Heuvel de uit de Bijlmer afkomstige politicus.

In het café nemen beide mannen de dagagenda door. Maar eerst bestelt Ceder een uitsmijter en Van den Heuvel een pannenkoek. Een espresso moet de ergste vermoeidheid verdrijven, want Ceder lag niet vroeg in bed. „Tot halfvier heb ik me voorbereid op het debat met wethouder Meliani.” De wethouder ligt onder vuur vanwege een gouden handdruk voor oud-gemeentesecretaris Arjan van Gils, sinds kort wethouder voor D66 in Rotterdam. De man kreeg bij zijn vertrek uit de hoofdstad 75.000 euro mee. Daarbovenop kreeg hij ook een paar maanden extra uitbetaald, zonder dat duidelijk is of er ook echt is gewerkt. Dit tot grote woede van de voltallige oppositie.

donceder

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Maar meer dan naar het debat met de wethouder zien ze uit naar de behandeling van hun voorstel om het beleid rond de registratie van staatlozen te verbeteren. De ChristenUnie wil dat Amsterdammers die in het bevolkingsregister met „onbekende nationaliteit” geregistreerd staan, maar eigenlijk staatloos zijn, makkelijker als zodanig geregistreerd kunnen worden. Volgens Ceder kan het correct registreren van deze paar duizend mensen hen helpen om hun leven verder op te bouwen.

Of het nu gaat om mensen die met schulden kampen, slachtoffers van mensenhandel, vluchtelingen; de inzet voor kwetsbaren in de Amsterdamse samenleving is hét handelsmerk van de partij. Het is beslist niet vanzelfsprekend dat in een linkse stad deze mensen automatisch gezien worden en de ChristenUnie dus andere speerpunten moet kiezen, benadrukken beide mannen. „Een verschil met een partij als GroenLinks op deze thema’s is dat wij geloven dat oplossingen vooral vanuit gemeenschappen kunnen komen”, stelt Van den Heuvel. Ceder: „Mijn werk als advocaat levert veel input op voor mijn raadsbijdragen. Zo zie ik regelmatig waartoe het hebben van grote schulden kan leiden.”

Tot ver over de landsgrenzen staat de Nederlandse hoofdstad bekend om zijn ”Red Light District” – het wallengebied, waar seks en drugs de twee meest verkochte ‘producten’ zijn. De ChristenUnie ziet dat beeld graag kantelen. Ceder: „Wij geloven dat Amsterdam zijn imago kan veranderen en bekend gaat staan als de stad van hoop, duurzaamheid en gerechtigheid.” Een optimistische zienswijze, want prostitutie is voor veel politici in de Stopera –het Amsterdamse stadhuis– een heilig huisje. „Als het hierom gaat, moet je je woorden wegen”, weet Van den Heuvel. „In de raad roepen dat alle ramen dicht moeten, werkt averechts.”

10.30 uur

Tijd voor een werkbezoek aan de Regenboog Groep, een maatschappelijke instelling die zich onder meer inzet voor verslaafden en daklozen. De stichting bevindt zich op loopafstand van het café. Ondanks de regen komt de stad tot leven. Drommen toeristen haasten zich over het zebrapad naar de overkant. Rode toeristenbussen rijden af en aan en de eerste rondvaartboten glijden weg. Ceder en Van den Heuvel hebben weinig oog voor het alledaagse tafereel, want de strategie voor het gesprek moet worden bepaald. „Voer jij het woord, Don?” „Prima, dan tik jij mee.”

In april diende de ChristenUnie een initiatiefvoorstel in om een 24 uursopvang voor daklozen te realiseren. „Wat mij betreft is de tijd van rondtrekken van winteropvang naar inloophuizen, soepbus, spoedeisende psychiatrie, ziekenhuizen et cetera voorbij”, motiveerde Ceder het voorstel eerder. De directeur van de Regenboog Groep complimenteert de CU’er ermee bij binnenkomst. „Dit heeft echt wat in gang gezet.” In de Stopera wordt wel wat gezien in het plan van de ChristenUnie, maar mogelijk strandt het omdat er geen geld is. De directeur: „Ik ben ervan overtuigd dat het geen extra geld hoeft te kosten.” Ceder: „Het zou ons helpen als u dat op het stadhuis kenbaar maakt.”

11.30 uur

Ceder moet nu echt gaan. „Het spijt ons, maar het fractievoorzittersoverleg is met een halfuur vervroegd.” Bij vertrek geeft de directeur nog mee dat hij zich zorgen maakt over de bezuinigingen op de mantelzorg. „Mantelzorgers kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Er is vooral toerusting nodig.”

Na de lunch in de Stopera toont Van den Heuvel de fractiekamer van de ChristenUnie. Buren van de partij zijn D66 en Forum voor Democratie. „Weinig fracties wilden een kamer naast Forum, ons maakt het niets uit.” De begroeting tussen het duoraadslid en de FVD’er die komt aanlopen, is joviaal. „De onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad zijn goed.”

Naast de fractiedeur hangt de „raadstekst van de week”, Lukas 6:27 en 28. „Luister naar wat Ik u zeg: Heb uw vijanden lief. Als mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. Bid voor de mensen die u pijn doen.” De raadstekst hangt er „al tijden”, bekent het duoraadslid. „Ons goede voornemen om de tekst wekelijks te vervangen, is helaas gesneuveld.” Wel twittert Ceder elke zondag een Bijbeltekst. „Hij houdt zich dan een dagje afzijdig van de politiek. Het dagvers wordt altijd veel geliket.”

12.45 uur

Ceder is al in de raadszaal. Vanaf de Regenboog Groep heeft hij de scooter gepakt om tijdig bij het fractievoorzittersoverleg aan te schuiven. Vlak voordat de vergadering begint, ijsbeert hij met de smartphone aan zijn oor door de ruimte. „Cliënten bellen ook vandaag de hele dag door”, motiveert hij later. Na het telefoontje volgt nog even een onderonsje met BIJ1-raadslid Sylvana Simons. Beiden kennen elkaar nog van een leven voor de politiek. Zodra de CU’er zijn kompaan in het oog krijgt, snelt hij naar hem toe. „Heb je m’n appje gezien? Ons voorstel is erdoor! Het wordt zelfs gehamerd.”

13.47 uur

”Voorstel ChristenUnie over staatlozen unaniem aangenomen”, kopt de Amsterdamse stadszender AT5. „Geen enkele partij tekende bezwaar aan tegen het plan”, merkt het medium op. Zo rond halfvijf heeft Ceder tussen het debat door even tijd om erop in te gaan. „We hebben andere partijen kunnen overtuigen, want we dachten dat partijen als CDA, Forum en VVD mogelijk zouden tegenstemmen.” Het is ook mooi dat het voorstel er nu al door is, grijnst de CU’er, hintend op het verhitte debat. „Als er morgen over gestemd had moeten worden, was er mogelijk onvoldoende steun geweest.”

17.15 uur

Want verhit ís het iets na tweeën begonnen debat met wethouder Meliani. In de raadszaal hangt een crisissfeer. Die is vooral gecreëerd door VVD-raadslid Rik Torn en Ceder. Beiden zijn jurist en erin getraind om snel tot de kern te komen en netelige vragen te stellen. Ceder doet dat bij voorkeur met zijn linkerhand losjes in zijn broekzak, om met zijn rechterhand al papieren zwaaiend zijn woorden kracht bij te zetten. „Voor een christelijke man ben je slecht van vertrouwen”, grapt een steunfractielid van D66. D66-fractievoorzitter Van Dantzig uit zich dreigender. „Wij hebben jou niet nodig, maar jij ons wél”, bijt hij Ceder toe. De CU’er blijft er laconiek onder. „Sommigen maken politiek wel heel persoonlijk.”

Burgemeester Halsema schorst de vergadering voor de dinerpauze. Een appje attendeert Ceder, op weg naar een restaurant, op een spoedoverleg met alle oppositiepartijen.

18.45 uur

Ceder schuift alsnog aan bij Van den Heuvel, die inmiddels z’n tweede drankje heeft besteld. Onder het naar binnen werken van een hamburger laat hij wat doorschemeren over zijn politieke toekomstplannen. Gert-Jan Segers belde hem een paar maanden geleden op toen Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf met zwangerschapsverlof ging. Ceder staat zevende op de CU-lijst en is in principe eerstvolgende. Ceder concludeerde na een week bedenktijd dat het beter is dat de raadsfractie in de hoofdstad voorlopig intact blijft. Zeker is dat politiek voor de CU’er de komende jaren prioriteit krijgt. „Ik trek binnenkort bij een ander advocatenkantoor in om gemakkelijker zaken te kunnen overdragen.”

22.30 uur

Het debat bereikt de climax. Hoewel de coalitiepartijen al de hele dag opzichtig proberen om Meliani uit de wind te houden, slaagt de wethouder er niet in om de oppositie van bevredigende antwoorden te voorzien. VVD’er Torn wil excuses van Meliani en een grondig onderzoek naar de gang van zaken. Als duidelijk wordt dat er geen spijtbetuiging komt, spoedt Annabel Nanninga (FVD) zich naar de microfoon. Het publiek houdt de adem in: komt er een motie van wantrouwen?

„Namens de voltallige oppositie verzoek ik u de portefeuille personeel en organisatie onder te brengen bij de wethouder financiën.” Wethouder Kock: „Ik wil ’m niet.” Van Dantzig: „Lachen dit, maar die motie steunen wij niet. Ook willen wij geen onderzoek. We praten al de hele dag over dit onderwerp; we stoppen er niet nog meer gemeenschapsgeld in.” De D66’er lijkt namens de andere collegepartijen (GroenLinks, PvdA en SP) te spreken. Alle ingediende moties worden verworpen. Na afloop druipt Meliani huilend af en ook GroenLinksfractievoorzitter Roosma moet worden getroost door haar collega’s.

Het debat heeft één ding pijnlijk duidelijk gemaakt: de onderlinge verhoudingen in de Amsterdamse raad staan nu op scherp. Gelukkig voor de ChristenUnie heeft het staatlozenplan daar niet onder hoeven lijden.

Ceder is invloedrijke jonge Europeaan

Het Amerikaanse zakenblad Forbes schaarde Don Ceder (1989) vorig jaar onder de meest invloedrijke Europeanen onder de 30. Op zijn 25e begon de jurist voor zichzelf en richtte hij Ceder Advocatuur op. Als advocaat staat hij vooral mensen bij die in de schulden zitten. Sinds maart 2018 is de Amsterdammer raadslid voor de ChristenUnie. Ceder is zoon van een Surinaamse vader en een Ghanese moeder en groeide op in Amsterdam-Zuidoost. Hij is lid van Victory Outreach, een internationale kerk die belijdt dat de Bijbel de „allesomvattende richtlijn is voor geloof en praktijk.” De gemeente heeft, aldus haar website, uitdrukkelijk oog voor „mensen die aan de afgrond van het leven hebben geleefd als gevolg van verslaving, criminaliteit of prostitutie.”

serie CU en SGP in de grote stad

Twee raadsleden en twee wethouders van de ChristenUnie en de SGP over hun politieke werk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.