Amsterdam akkoord met kinderburgemeester

Sienna, de kinderburgemeester van Leeuwarden, is aanwezig bij de installatie van Sybrand Buma als burgemeester van de Friese stad. beeld ANP

Amsterdam krijgt een kinderburgemeester. De gemeenteraad stemde donderdag unaniem in met een voorstel daartoe van Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. Onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ wil Van Soest kinderen zo actief betrekken bij de lokale politiek.

Nu de raad akkoord is, begint op 1 oktober een wervingscampagne onder Amsterdamse basisschoolleerlingen uit groep 7 of 8. Uit elk stadsdeel wordt een kandidaat genomineerd. In november wordt uit hun midden de kinderburgemeester gekozen. De overigen vormen de kinderraad en kunnen ook optreden als locoburgemeester. Na een jaar wordt het project beoordeeld.

De kinderburgemeester gaat met burgemeester Femke Halsema mee naar Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking en de intocht van Sinterklaas en opent nieuwe scholen. Ook kan hij of zij ook zelf onderwerpen aandragen die belangrijk zijn voor kinderen.

In Nederland kennen ongeveer dertig gemeenten een kinderburgemeester.