Ambtsgebed Woudenberg afgeschaft

Verkiezingstijd in Woudenberg. beeld RD

De gemeenteraad van Woudenberg heeft het ambtsgebed afgeschaft. Vanaf oktober opent de voorzitter de raadsvergadering met een hamertik.

Met één stem verschil aanvaardde een raadsmeerderheid donderdagavond een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Woudenberg (GBW). PvdA-GroenLinks en de VVD steunden het. De christelijke partijen (SGP, ChristenUnie en CDA) waren tegen.

Als uiting van één specifieke geloofsovertuiging past het ambtsgebed, waarin God wordt gevraagd om wijsheid en zegen voor de beraadslagingen, niet bij een gemeenteraad waarin iedere inwoner zich vertegenwoordigd moet kunnen weten, vindt GBW. Het gebed werd uitgesproken voor de opening van de raadsvergadering.

Als alternatief stelde GBW een neutrale openingstekst voor “die woorden geeft aan de normen en waarden die in de Woudenbergse samenleving breed worden gedragen en die de raad ten grondslag legt aan zijn vergaderingen”. Daarop zou dan even stilte moeten volgen die de raadsleden vanuit hun eigen inspiratie kunnen benutten voor ,,een persoonlijk gebed, een overdenkmoment, een filosofische gedachte of een kleine persoonlijke stilte”.

SGP en CDA voelden niets voor zo´n openingstekst. “Het gemeentebestuur denkt Gods zegen niet meer nodig te hebben. Het gebed van inwoners en kerken voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders blijft echter. Maar wat de openingstekst ook wordt, het zal geen vervanging van het ambtsgebed worden waarin iedereen zich zal kunnen vinden. Dan nog liever een kale opening”, reageerde SGP-voorman Henk-Jan Molenaar.

Een wijzigingsvoorstel van de twee fracties om de voorzitter toch geen openingstekst uit te laten spreken, werd uiteindelijk na ruim een uur discussie en enkele schorsingen door de gehele gemeenteraad aangenomen.

Een suggestie van beide partijen om het ambtsgebed te handhaven maar met tien minuten te vervroegen, omdat ,,daarmee het niet verplichtende karakter ervan beter tot uiting wordt gebracht”, vond geen bijval.

De ChristenUnie kreeg van SGP en CDA het verwijt dat ze als coalitiepartner van GBW niets tegen het voorstel had ondernomen. Molenaar: “Ik heb niets gehoord over een dreigement over het einde van de samenwerking, geen vuist op tafel.” Volgens CU-fractievoorzitter Elli van Oosterom is GBW wel degelijk van repliek gediend, maar staat het die partij vrij om vanuit haar visie zaken te agenderen.