Akkers en natuur smachten naar water

Klei en veen krimpen door droogte. Dat leidt tot scheuren in de grond.  beeld ANP, Robin Utrecht
6

Verpieterende plantjes op de akkers, scheuren in de bodem, dalende waterstanden en een toenemende kans op natuurbranden: het is heel droog en het wordt de komende weken nog droger.

Klik op de foto om de fotoserie te bekijken.

Woensdag bedroeg het neerslagtekort (verschil tussen neerslag en verdamping) al 120 millimeter. Dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. Zelfs in het recordjaar 1976 was het in deze tijd van het jaar lang niet zo droog als nu.

De zorgen in de landbouw nemen toe. Veehouders verwachten dat de eerste grasoogst, zo belangrijk voor de wintervoorraad, tegenvalt. Suiker Unie maakt zich zorgen over de „zeer matige” opkomst van de bieten. Uienhandelaren speculeren op een kleinere oogst. De boeren proberen met beregening hun nog maar pas gezaaide en gepote gewassen aan het groeien te krijgen. Maar dat is niet overal mogelijk. Waterschappen in Noord-Brabant en Limburg hebben het onttrekken van oppervlaktewater uit sloten, kanalen en beken aan banden gelegd. Vallei en Veluwe heeft in delen van zijn werkgebied een beregeningsverbod ingesteld. Waterschappen in het westen zijn gestart met inspecties van droogtegevoelige veendijken.

Ook elders in Europa is het droog. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling voorspelt dat de waterstand in de Rijn, Waal en IJssel begin juni naar „een zeldzaam laag peil” zal dalen. Dat betekent hinder voor de binnenvaart: schepen kunnen dan minder lading meenemen.