Advocaten ontzet door liquidatie confrère

Strafrechtadvocaten reageren ontzet op de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. „Dit is schokkend, een hele grote stap buiten het milieu”, zegt Jan Hein Kuijpers. „Er is maar één woord voor: verschrikkelijk”, verklaart Gerard Spong. Peter Plasman zegt „zo’n moord nooit voor mogelijk” te hebben gehouden.

Dreigementen tegen advocaten zijn niet nieuw, weet Spong, die zelf ook wel eens aangifte van bedreigingen heeft gedaan. „Die waren vaak niet mals. We hebben wel eens meegemaakt dat advocaten om het leven zijn gekomen. Maar het grote verschil met Wiersum is dat hij een volstrekt integere advocaat was die niet samenspande met zijn clientèle. Deze volstrekt treurige nieuwigheid zou met zich meebrengen dat je geen rechtsbijstand meer kan verlenen aan een kroongetuige.”

Spong staat zelf geen kroongetuigen bij, omdat hij verklaringen van dergelijke getuigen een „onjuist bewijsmiddel” vindt dat „niet in ons strafproces thuishoort”. Ook Kuijpers meldt nadrukkelijk geen kroongetuigen of informanten als cliënt te willen. „Maar voor iedereen die advocaat in strafzaken is, geldt: dit gaat niet in je koude kleren zitten. Derk deed gewoon zijn werk.”

Strafpleiter Sander Janssen, advocaat van onder anderen Willem Holleeder, noemt de moord op zijn collega „afschuwelijk”. Janssen heeft als advocaat in het grote liquidatieproces Passage veel ervaring met kroongetuigen - in Passage werkte justitie met twee spijtoptanten. Gaandeweg die zaak schreef Janssen een proefschrift over de kroongetuige in het Nederlandse strafproces en werd daarmee een expert. Hij zegt het „te vroeg” te vinden om nu al, zo kort na de schokkende gebeurtenis, hardop te spreken over de implicaties die de moord op advocaat Wiersum voor het werken met kroongetuigen zou kunnen hebben. „Daar ben ik nu absoluut niet mee bezig.”