Activiteiten rond de Week van het Leven

beeld Gerritjan Huinink

Ieder jaar hebben er in Nederland ongeveer 30.000 abortussen plaats. In de Week van het Leven (11-16 november) vraagt het Platform Zorg voor Leven aandacht voor de „verdrietige realiteit die hier vaak achter schuilgaat.” Hoe? Door huis-aan-huisverspreiding van een flyer en een advertentiecampagne in de landelijke media. Maar ook door de organisatie van lezingen en concerten rond de Week. Een overzicht van de activiteiten.

Dinsdag 5 november

Op dinsdag 5 november van 18.30 tot 21.30 uur heeft in het Klooster Sterre der Zee te Brunssum (Dorpstraat 149) het evenement ”Pro-Life-Talks” plaats. Op het programma staan lezingen over de bescherming van ongeboren leven, over ethische vragen rondom het embryo en over actuele prolifezaken in Europees perspectief. Aanmelden kan via 045-5252075 of per e-mail: c.sterrederzee@servidoras.org.

Zondag 10 november

Op de zondag die voorafgaat aan de Week van het Leven, worden kerken opgeroepen om aandacht te besteden aan de beschermwaardigheid van het leven. Stichting Platform Zorg voor Leven maakte een opzet die „bouwstenen aanreikt voor een preek over het opkomen voor het leven.” Centraal staat Exodus 1 en dan met name het handelen van de vroedvrouwen Sifra en Pua.

Onder de preekschets staan enkele punten om voor te bidden:

voor vrouwen en meisjes die zwanger zijn en op het punt staan een (verkeerde) keuze te maken;

voor de moedige mannen en vrouwen die waken bij abortusklinieken en die proberen hen op andere gedachten te brengen en hulp te bieden;

voor hen die al voor een abortus hebben gekozen;

voor hen die, misschien onder druk van een partner of ouders, die stap hebben gezet;

voor hen die spijt hebben en met deze ondraaglijke last door het leven gaan;

voor ware bekering en levend geloof;

voor verzoening en vernieuwing voor ons land en volk;

voor christenen die als arts, verloskundige, verpleegkundige, ofop andere wijze in de gezondheidszorg werken;

voor moed en kracht voor ons allemaal om voor het leven op te komen.

De preekschets is hier te downloaden. De editie van vorig jaar over Psalm 139 is te vinden op www.vbok.nl/zondag. Die Bijbelschets bevat een preekschets, plus programma’s voor vijf leeftijdscategorieën: 6-8 jaar, 9-12 jaar, 13-15 jaar, 16+ en volwassenen. In de kinderprogramma’s zijn ook liederen en verwerkingen opgenomen.

Woensdag 13 november

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Woerden (Oudelandseweg 50) heeft vanaf 19.30 uur een bijeenkomst met het thema ”Waardevol” plaats. Sprekers zijn: Peter Schalk (RMU), Loes Rabelink (bewoner Siloah), Steef de Bruijn (RD), Gerda de Pater (Siloah) en Peter Heemskerk (Stichting Jemima). De leiding is in handen van Hendrik-Jan Colijn (Helpende Handen).

Een muzikale bijdrage wordt verleend door gemengd koor Preludium onder leiding van Leo Mauritz, Leendert Verduijn (orgel) en meisjessopraan Noortje Colijn.

Tijdens de bijeenkomst is er een collecte ten behoeve van mensen met een beperking in binnen- en buitenland.

Zaterdag 16 november

In december 1980 werd de abortuswet door de Tweede Kamer aangenomen. Niet heel lang daarna vond de eerste Mars voor het Leven plaats. Dit jaar staat alweer de 27e editie op het programma. In Utrecht, en dus niet in Den Haag, zoals in voorgaande jaren het geval was. De inloop begint om 11.00 uur, het programma om 12.00 uur.

Dat programma start met toespraken van verschillende gasten: Kees van Helden (directeur Schreeuw om Leven), Kees van der Staaij (fractieleider SGP), Gert-Jan Segers (fractieleider ChristenUnie), Diederik van Dijk (directeur NPV - Zorg voor het leven), Jos Leijenhorst (directeur Pro Life) en een abortuservaringsdeskundige. Ook is er ruimte voor samenzang.

Rond 13.15 uur begint de Mars voor het Leven en om 15.30 uur wordt de dag afgesloten. Hoofddoelen van de mars zijn:

een krachtig signaal naar samenleving en politiek afgeven dat het ongeboren leven beschermwaardig is;

eerlijke informatie over abortus verstrekken, zonder veroordeling of verwijt, maar juist met begrip;

vrouwen, partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwangerschap en hen bekendmaken met alternatieven, opvang en hulp.

www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven.

Feiten en cijfers

In Nederland mag een arts het leven beëindigen (actief en bewust) tot 24 weken, in Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk tot 12 weken.

Nieuw leven begint bij de bevruchting. Het is een uniek leven met een eigen DNA-profiel. Iemands DNA is exact hetzelfde als zijn DNA op dag 1 van zijn bestaan.

Het hart is het eerste orgaan dat zich ontwikkelt. Al 21 dagen na de bevruchting begint het hartje al te kloppen.

Alle organen zijn in beginsel na acht weken aanwezig en in week 11 volledig ontwikkeld.

Na 22 weken kan het kindje al veel geluiden horen, zoals de stem van de moeder, het kloppen van haar hart en het gerommel van haar maag.

1 op de 7 zwangerschappen eindigt in abortus; in Nederland vinden meer dan 30.000 abortussen per jaar plaats.

Tot in de achtste week van de zwangerschap kun je kiezen voor een pil. Je krijgt buikkramp, verliest bloed en ook het kindje.

Bron: www.weekvanhetleven.nl