Achttienduizend Joodse kinderen, allemaal vermoord

Drie van de 18.000 Joodse kinderen uit Nederland die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden omgebracht. beeld Nationaal Holocaust Museum

Onder de Joodse slachtoffers uit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog waren 18.000 kinderen. Uit hun korte levens is nog minder bewaard gebleven dan uit dat van de volwassenen. Juist daarom krijgen kinderen speciale aandacht tijdens een nieuwe expositie in het Nationaal Holocaust Museum.

Het museum ging op 16 mei open en wordt de komende jaren uitgebouwd. Het is gevestigd in het gebouw in Amsterdam waar 600 Joodse kinderen aan de Holocaust ontsnapten doordat ze werden weggesmokkeld.

Het museum wil aanhaken bij het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland, een website waarop zo veel mogelijk informatie wordt verzameld over de ruim 104.000 Nederlandse Joden die de Duitse bezetting niet overleefden. Volgens de Joodse traditie leeft iemand voort doordat zijn of haar naam in herinnering wordt gehouden.

Het monument wordt dagelijks door bezoekers verrijkt met verhalen. Per maand worden ruim 30.000 herinneringspagina’s bezocht. In de bevrijdingsmaand mei vervijfvoudigt dit aantal.

De database, gestart in 2005, krijgt een fysieke plaats in het museum door de tentoonstelling die vrijdag van start gaat, ”Kom vanavond met verhalen – Tastbare herinneringen uit het Joods Monument”. Aan de hand van foto’s, documenten en objecten wordt het leven van een aantal slachtoffers in beeld gebracht.

In de expositie worden alle 104.000 persoonspagina’s uit het monument getoond en is te zien wiens pagina op dat ogenblik via internet wordt bekeken.

De voorwerpen van de kinderen zijn door henzelf aan bekenden gegeven. Die zouden de spullen zorgvuldig bewaren, totdat de eigenaartjes zouden terugkomen. Maar ze kwamen nooit terug.

De tentoonstelling bevat ook ruim 4000 kinderportretten. Foto’s uit het alledaagse leven, gezichten van vrolijk lachende kinderen die nog een leven voor zich hadden.

Bezoekers kunnen meer doen dan kijken. Er is een lege vitrine, met de nadrukkelijke oproep aan bezoekers hun tastbare herinneringen aan een kind uit het monument mee te brengen.