Achmea voorgetrokken bij proef met rechtsbijstand

beeld ANP

Het kabinet wil dat verzekeraars een deel van de sociale rechtsbijstand gaan uitvoeren. Verzekeraar Achmea is bij de eerste proef voorgetrokken. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft regels over het aanbesteden van overheidsprojecten ontweken bij een pilot met rechtsbijstand. Het gaat om een proef met consumentenzaken die werd toegewezen aan verzekeraar Achmea.

Daarbij werd na inwinning van juridisch advies bewust het aantal zaken omlaag gebracht zodat het onder de grens van een verplichte aanbesteding kwam. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en documenten verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De RvR wilde voorkomen dat de pilot openbaar aanbesteed kon worden en ook andere verzekeraars konden meedingen, omdat met Achmea al nauw werd samengewerkt aan het opzetten van de pilot. Voor juridische diensten geldt dat vanaf 750.000 euro aanbesteed moet worden en de pilot met Achmea dreigt duurder te worden.

Een juridisch bureau adviseerde de RvR eind 2018 daarom "om toch een aanbesteding te starten of het aantal zaken dat in de pilot wordt getest te beperken". Dat laatste gebeurde, zodat de samenwerking met Achmea verder uitgebouwd kon worden.