Aantal doodgeboren baby’s in Nederland sterk gedaald

beeld AFP, Ronaldo Schemidt

In Nederland is het aantal baby’s dat jaarlijks dood geboren wordt in de afgelopen twee decennia sterk gedaald. In het jaar 2000 ging het om ruim duizend doodgeborenen en vorig jaar waren dat er vierhonderd.

Unicef meldt deze cijfers op basis van internationaal onderzoek. Nederland is daarmee een van de landen die in verhouding de meeste vooruitgang heeft geboekt. Dat komt volgens Unicef onder meer door diverse beleidsmaatregelen, maar ook doordat er meer aandacht is voor kwetsbare zwangere vrouwen en een gezonde levensstijl. Wereldwijd ging het doodgeboortecijfer met 35 procent omlaag.

De VN-organisatie meldt in haar nieuwe rapport dat jaarlijks bijna 2 miljoen baby’s wereldwijd dood worden geboren. Volgens Unicef is niet eerder de problematiek op zo’n grote schaal in kaart gebracht.

Zeker 84 procent van de levenloze geboortes vindt plaats in de armere regio’s zoals in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië, grotendeels door de slechte zorg. Daar gaat het bijvoorbeeld vaak mis tijdens de bevalling, terwijl dat in het Westen slechts het geval is bij 6 procent van de doodgeboren baby’s.

„Elke 16 seconden wordt ergens op de wereld een baby doodgeboren”, zegt Suzanne Laszlo, directeur Unicef Nederland. „Terwijl veel moeders hun kind niet hadden hoeven te verliezen, als zij de juiste zorg hadden gehad.” Ze wijst verder op de psychische en sociale impact voor ouders als die een kind verliezen. „Zo’n verlies kan doorwerken op je zelfrespect en eigen identiteit”, legt Laszlo uit. „Daarom is het des te belangrijker om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.”

Verslechtering

Gevreesd wordt dat door de coronacrisis het aantal levenloze geboortes komend jaar zal toenemen als de toegang tot de gezondheidszorg wereldwijd verder verslechtert. Door de gevolgen van de coronacrisis kunnen daar nog eens 200.000 baby’s bij komen, vreest Unicef.

Een baby geldt in het rapport als ”doodgeboren” als er vanaf 28 weken zwangerschap geen teken van leven meer is in de baarmoeder. Met dit rapport wil Unicef ouders ondersteunen die een kind zijn verloren, overheden oproepen om het aantal doodgeboortes wereldwijd terug te dringen en het onderwerp bespreekbaar maken. Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen onder andere Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbankgroep.