Aanbod kantines steeds gezonder

Volksgezondheidminister Edith Schippers in 2012 samen met een leerling van de Anne Frankschool in Den Haag, tijdens de lancering van het Vignet Gezonde School. Het vignet is een waardering voor scholen die structureel bezig zijn met gezondheid. beeld ANP, Ed Oudenaarden

School- en sportkantines worden steeds gezonder. Vorig jaar bood 39 procent van de kantines gezond voedsel aan tegen 22 procent in 2017.

Dat bleek deze week uit een rapport van het Mulier Instituut.

Het Voedingscentrum beoordeelde vorig jaar 650 schoolkantines. Ook namen 1468 sportverenigingen deel aan een programma dat als doel heeft het aanbod van voedsel en drank in kantines gezonder te maken. Dit is 15 procent meer dan in 2017.

De grootste stijging betreft schoolkantines die door het Voedingscentrum onderscheiden werden met ”goud”. Deze onderscheiding krijgen kantines waarvan het aanbod voor 80 procent uit gezond voedsel bestaat.

Het Voedingscentrum beoordeelde ook 64 sportkantines. Daarvan had vorig jaar 70 procent een gezond voedselaanbod, een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor.

Verbetering van het keuzeaanbod in school- en sportkantines is een van de speerpunten van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG streeft naar vermindering van overgewicht onder jongeren. Dat begint volgens de stichting bij een gezonde leefomgeving voor kinderen; zowel thuis, op school als op de sportvereniging. Naast het aanmoedigen van een gezond voedselaanbod in kantines wil JOGG dat jongeren meer bewegen, voldoende slapen, en vaker water drinken in plaats van frisdrank.

Het afgelopen jaar steeg het aantal gemeentes dat zich aansloot bij stichting JOGG met 10 procent naar 136, ongeveer een derde van alle gemeentes in Nederland. Hiermee worden ruim 1 miljoen jongeren onder de 19 jaar bereikt.

Buiten rennen

Een van de initiatieven van JOGG is ook jongeren dagelijks onder schooltijd buiten te laten rennen, The Daily Mile geheten. Vorig jaar deden 239 scholen hieraan mee. Scholen kunnen hiervoor een Vignet Gezonde School krijgen. Eind vorig jaar hadden in totaal 1463 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en op het mbo deze onderscheiding, ongeveer een op de zes scholen.