Synode CGK kiest ds. Quant als preses

Christelijke Gereformeerde Kerken 2013
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken kiest tijdens haar eerste zittingsdag in de Immanuëlkerk in Urk een nieuw moderamen. Beeld Wikimedia Wikimedia

URK. In de Immanuëlkerk in Urk is vrijdagmorgen de 62-jarige predikant ds. D. Quant uit Huizen gekozen als preses van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Ds. Quant werd met 34 van 52 stemmen gekozen. De predikant zat in 1998, 2004, 2007 en 2010 ook in het moderamen. In 2007 was hij preses.

Ds. J. G. Schenau (53) uit Goes is met 36 stemmen gekozen als eerste scriba. In de eerste stemmingsronde kreeg hij 21 stemmen. Omdat er geen meerderheid van stemmen was, werd een tweede, vrije stemming gehouden. Ds. Schenau zat in 2010 ook in het moderamen als eerste scriba.

Dr. M. J. Kater (50) uit St. Jansklooster is met 38 stemmen gekozen als tweede scriba. Hij heeft niet eerder in het moderamen zitting gehad.

Ds. P. D. J. Buijs (51) uit Ede is met 44 stemmen gekozen als assessor. Hij zat in 2007 en 2010 in het moderamen als tweede scriba en preses.

Ds. Schenau is als enig lid van het moderamen gekozen in dezelfde functie als tijdens de synode van 2010. „Het huishoudelijk reglement biedt daar ruimte voor”, legde hij uit. „Het reglement stelt alleen dat een synodelid niet twee keer achter elkaar als preses mag worden gekozen. Verder is het een gewoonte dat de synode de preses van de vorige synode kiest als assessor.”

Commissies

Ds. Quant vertelde in zijn eerste toespraak als preses hoe in de afgelopen tijd vaak psalm 66: 6 hem voor de geest kwam. „Deze psalm spreekt over het aan God betalen van al mijn geloften, Die in nood mij heeft behoed. Nu de Heere God deze taken aan mij en de andere broeders geeft, hopen we u in die geest te dienen.”

Vervolgens sprak ds. Quant kort vanuit psalm 134 de synode toe. Staande zongen de synodeleden psalm 145: 1. Vervolgens vroeg de preses aan de synodeleden instemming met de belijdenisgeschriften, waarop door de synode psalm 145: 4 werd gezongen.

Ds. Quant bedankte ten slotte de roepende kerk Urk-Maranatha en ds. H. Korving als voorzitter ervan voor het voorbereiden van de eerste synodedag.

Na de maaltijd heropende de synode om kwart over twee met psalm 34: 1 en 5. De acta en de handelingen van het oude moderamen werden goedgekeurd. Verder werden synodeleden in commissies ingedeeld.

48 jaar

Ds. Korving van de roepende kerk opende vrijdagmorgen de vergadering. Hij liet zingen uit Psalm 74: 2, 12 en 20, las uit Efeze 4:1-16 en opende de synode met gebed. Voorafgaand aan de synode sprak de Urker burgemeester P. C. van Maaren de synode toe. Het de eerste keer dat een burgemeester de synode toespreekt, aldus ds. Quant.

De burgemeester gaf een korte samenvatting van de „kerkse gemeente Urk”. Zondag is een rustdag, en ook biddag en dankdag worden gevierd als een zondag. „Van de inwoners van Urk gaat 85 procent naar de kerk. Toch is hier de secularisatie merkbaar. Via deze plaats roep ik Urker kerken op de luiken open te zetten en de blik naar buiten te richten.”

De burgemeester vond het jammer dat de zittingen in oktober worden verplaatst naar Nunspeet. „U bent in Urk van harte welkom. Het zou mooi zijn om de synode in Urk te houden. Misschien zijn de christelijke gereformeerde kerken in Urk wel de grootste van het kerkverband.”

Ds. Quant reageerde na zijn verkiezing als preses dat dat niet mogelijk is. Volgens hem is de classis Zwolle over 48 jaar weer aan de beurt.

Oktober

De synode werd om half vier gesloten door preadviseur prof. dr. H. G. L. Peels.

De volgende zittingen van de generale synode zullen worden gehouden in oktober. In september zullen de synodecommmisies aan de slag gaan.