Waaldijk kan nog gastvrijer

In de regio Midden-Nederland
8

De noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen gaat op de schop. Dat biedt volgens de ANWB en de betrokken Betuwse gemeenten kansen voor toerisme en recreatie.

Het is tijd voor een inhaalslag, meent Rob Gremmen, ANWB-belangenbehartiger in de regio’s Gelderland, Brabant en Limburg. „De Betuwe mist de toeristische traditie van de Veluwe, Zuid-Limburg of de Nederlandse kust.” Ten onrechte, vindt hij. „Langs de Waal ligt een waardevol cultuurhistorisch landschap met dijken, kronkelwaarden, oude dorpen, kastelen en boerderijen.” Als de Waaldijk dan toch voor de hoogwaterveiligheid wordt versterkt, kan met de planning en financiering worden ‘meegelift’ om een recreatief netwerk te realiseren.

Tribune

De dijkversterking moet vanaf 2020 gestalte krijgen. Waterschap Rivierenland werkt de plannen daarvoor uit. De ANWB, de gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Nijmegen, de provincie Gelderland en de recreatieve organisaties Uiterwaarde en Rivierenland sluiten daarbij aan met hun adviesrapport ”Gastvrije Waaldijk”.

De 80 kilometer lange dijk is volgens het advies niet alleen een mooie recreatieve wandel- en fietsroute, maar door zijn „voortdurende reeks van panoramische uitzichten” ook de „tribune” voor de beleving van het landschap. Dat kan beter worden uitgebuit, menen de partijen. „Een afwisselend ritme van rust- en afstapplekken vergroot de aantrekkelijkheid van de dijk.”

Verkooppunten

Het rapport stelt voor om over het hele traject meer bankjes voor wandelaars en fietsers te plaatsen, zo’n tien verkooppunten (zoals fruitstalletjes) in te richten, extra horecavoorzieningen te realiseren en, onder meer in Ochten en Dodewaard, dorps- en stadsboulevards aan te leggen.

Verder kan de „rijke cultuurhistorie die in het landschap aanwezig is” beter zichtbaar worden gemaakt met evenementen, routes en informatieborden. Er zijn immers veel verhalen te vertellen over de dijk als verdedigingslinie en als infrastructuur voor militaire transporten en over het wonen en werken achter de dijk. Verder kunnen historische plekken meer accent krijgen. De partijen stellen voor Fort Vuren toeristisch verder te ontwikkelen en de Mauritstoren, naast de pont bij Herwijnen, te herbouwen.

Nog aantrekkelijker

Ze praten deze maand verder over de financiering en de uitvoering van hun wensen. Wethouder Herman Gerritsen van Neder-Betuwe is positief: „Het is onze gezamenlijke ambitie om meer veiligheid te bieden én het gebied toeristisch nog aantrekkelijker te maken.”