”Urk in wintersferen” leidt terug in de tijd

In regio Midden-Nederland
4

De inpoldering van de Zuiderzee is het thema van het evenement ”Urk in Wintersferen”, dat volgende week begint.

De invoering van de Zuiderzeewet heeft een grote impact gehad op het eiland Urk. Door de wet werd Urk in 1918 ingepolderd en kreeg het een verbinding met het vaste land.

”Urk in Wintersferen” heeft volgende week vrijdag 23 november en zaterdag 24 november plaats. De Westhaven is volledig afgesloten voor al het verkeer. Dan gaat de straatverlichting uit en verschijnen figuranten op het toneel om het oude Urk van 1918 te doen herleven.

Belangstellenden kunnen een kijkje nemen in historische achterstraatjes en smalle steegjes, maar ook in het schooltje waar de onderwijsmethoden van vroeger uit de doeken worden gedaan.

In die tijd hadden leerlingen nog geen iPad of digitaal schoolbord, maar rekenden ze met het telraam en kregen ze flinke uitbranders als ze zich misdroegen.

Voorstellingen met figuranten brengen bezoekers terug naar diverse gebeurtenissen uit het begin van de twintigste eeuw. Zo is er het verhaal van het interneringskamp dat in 1915 tussen de vuurtoren en het kerkje aan de zee de deuren opende. Het kamp was bedoeld voor in de Eerste Wereldoorlog gedeserteerde Britse, Franse en Belgische officieren.

De groep militairen die naar Urk kwam, weigerde het erewoord te geven om niet te vluchten. Bezoekers krijgen een inkijkje in het leven van de gevangenen, hun bewakers en de invloed die het kamp op de Urker bevolking heeft gehad.

Urk stond begin twintigste eeuw onder het gezag van luitenant-kolonel Vreedenberg en bevond zich daardoor enkele jaren onder militair bewind. De gevangenen hadden het niet altijd makkelijk. Zo had de barak dunne wanden waardoor de kille zeewind vrij spel had. Vooral in de winter werden de gevangen geplaagd door zenuwziekte, tuberculose en bloedarmoede.

Daarnaast moesten de gedetineerde officieren werken. De op Urk bekende Staverse hoogte is door hen aangelegd.

Oude ambachten

Op verschillende pleinen zijn oude ambachten te zien uit de tijd dat nog niet alles met machines gebeurde. Het gaat om echte visserijambachten als nettenboeten, fuiken breien, vismanden maken, touw splitsen en slaan, kurkezakken maken en vis roken en bakken.

Behalve voor de visserij is er ook aandacht voor het boerenleven, het maken van speelgoed zoals tollen en de ouderwetse manier van kleding wassen.

Voor wie trek heeft zijn er naast de traditionele vis oude Urker gerechten als koolmoes, kapkool en dikkoek te koop.

Tegelijk met het evenement ”Urk in Wintersferen” is er in het centrum van Oud Urk een wintermarkt.