Ruimte voor dieren rond het erf

Regio Midden-Nederland
4

Meer struiken, bomen en inheemse bloemen voor vogels en andere dieren. Dat wil project ‘Ecologie op het erf’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland bereiken.

Nijbroek bij Oene op de Veluwe is een mooi voorbeeld van wat het project beoogt, vindt Nomi Havelaar, projectleider van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Negen vrijwilligers die het dorp en zijn bewoners goed kennen, struinen daar de omgeving af op zoek naar geschikte locaties voor steenuilen.

Hoogstamfruitbomen

„De steenuil nestelt graag in holtes van oude hoogstamfruitbomen. Walnoot en appel zijn heel geschikt. Er zijn echter niet veel van die oude bomen over”, aldus Havelaar. „Om de steenuil meer nestgelegenheid te geven hangen we in en rond Nijbroek nestkasten op en stimuleren we de aanplant van knotbomen en hoogstamfruitbomen. We proberen het voedselaanbod te vergroten door overhoekjes met ruigte in stand te houden en composthopen of takkenrillen aan te leggen.”

Bedreigde vogelsoorten

De steenuil, de kleinste uil van Nederland, staat op de lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten. In een halfopen landschap met een afwisseling van hoogstambomen, heggen, knotbomen en (beweide) graslanden voelt de vogel, die dol is op muizen en kikkers, zich prima thuis.

Biodiversiteit

SLG zet zich in voor passende beplanting op erven van boerderijen en woningen en de gronden daaromheen, om zo goede schuil- en voedselplekken te creëren voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. ‘Biodiversiteit’ is de vakterm voor de verscheidenheid aan flora en fauna in het landschap die het project wil bereiken.

Schaalvergroting

Havelaar: „De schaalvergroting in de landbouw betekende een kaalslag. Allerlei bosjes en struiken verdwenen. Voor bijen bijvoorbeeld, die niet ver kunnen vliegen en wel voedsel en nestgelegenheid nodig hebben, is zo’n kale vlakte één grote woestijn. Erven en omringende percelen kunnen dankzij de aanleg van elzensingels, struweelhagen, knotbomen, hoogstamfruitbomen, poelen, bloemenweides en andere elementen voor vogels en andere dieren een prima toevluchtsoord worden.”

Animo

Havelaar ziet onder de bewoners van het buitengebied veel animo om mee te helpen de biodiversiteit te herstellen. Het afgelopen jaar verstrekten SLG-medewerkers 443 adviezen voor erfbeplanting. „Samen kunnen we vogels en andere dieren meer bieden dan slechts een paar groene oases.”

Meer info: landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/ alles-over-erven/