Opvang op de nieuwe school

School en beroep
9

Het voortgezet reformatorisch onderwijs bereidt leerlingen onder meer voor op de ”grote boze buitenwereld”. Maar hoe vangt die de nieuwelingen eigenlijk op?

Veel middelbare scholieren ervaren de overstap naar vervolgonderwijs als een sprong in het diepe. Een nieuwe school in een nieuwe plaats met nieuwe klasgenoten. Een onbekend lessysteem, zonder docenten die voorkauwen wanneer welke stof af moeten zijn.

Wie op kamers gaat wonen, zelf zijn potje moet koken en geen ouders meer in de buurt heeft, die aansporen tot opruimen en (af)wassen, heeft het soms nog een graadje lastiger.

Gelukkig is er ook in de nieuwe onderwijssetting een zekere vorm van ‘opvang’ aanwezig. Buiten de school zijn er huisgenoten die, in meerdere of mindere mate, de rol van ouders overpakken. (Soms voelt de jonge student zich door hen zelfs beter begrepen dan door pa en ma). En er zijn studentenverenigingen, waar hij kan aankloppen voor een luisterend oor en survivaltips. Mits hij de ontgroening doorstaat, natuurlijk...

Ook binnen de mbo-, hbo- of wo-instelling zelf zijn ‘hulpverleners’ en ondersteunende organisaties aanwezig. De nieuwe generatie kan bij hen aankloppen voor antwoorden op vragen rond praktische zaken als roosters, de aankoop van lesboeken en huisvesting, maar ook voor hulp bij onverhoopte psychische problemen.

Vergeleken met de middelbare school is het op de vervolgopleiding soms wel wat lastig bij wie je voor welke zaken terechtkunt. Vroeger stapte je naar je klassenmentor, maar die is er vaak niet meer of hij heeft een andere naam gekregen.

Zo heet de mentor binnen de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus ”leertrajectbegeleider” oftewel: ltb’er. Met hem bespreekt elke ROC-student zijn studievoortgang en -route. „Als er problemen zijn, kan hij doorverwijzen naar specialisten binnen of buiten Aventus voor extra begeleiding”, aldus een woordvoerder. Zo is er een Steunpunt Taal en Rekenen voor studenten die worstelen met wiskunde en talen en een In-Door-Klas, waar studenten die twijfelen over hun studiekeuze al vóór hun inschrijving kennismaken met de nieuwe opleiding .

Loopbaancoach

Op een hbo-instelling als Windesheim in Zwolle heet de mentor ”studieloopbaanbegeleider”. Bij hem kun je terecht met vragen over studie en studievoortgang. „Maar heb je sterke twijfels over je huidige studie, vragen over beroepen die niet direct te maken hebben met het beroepenveld van je huidige opleiding of wil je meer weten over andere opleidingen en studies? Dan moet je naar een loopbaancoach van het Studiesuccescentrum stappen”, aldus een woordvoerder.

Welke vervolgstudie je ook kiest, elke school hamert op de eigen verantwoordelijkheid van de student. Zoals een woordvoerder van Windesheim het verwoordt: „Je bent zelf verantwoordelijk om eruit te halen wat erin zit en je studiepunten te behalen.”