Op vakantie of de schoolbanken in?

School en beroep

Voor veel studenten is de zomervakantie dierbare vrije tijd. Toch duiken enkelen zelfs ‘s zomers de schoolbanken in.

De zogenaamde zomerscholen winnen aan populariteit. Steeds meer jongeren kiezen ervoor om een week of zelfs een aantal weken van hun vakantie te besteden aan een onderwijstraject dat in de zomer wordt aangeboden. Zo ook Coen Hermenet (23), pas afgestudeerd in de richting politicologie en internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden. Hij schreef zich in voor de zomerschool van Driestar Educatief.

Zomerschool

De zomerschool wordt elk jaar georganiseerd door de Goudse hogeschool, in samenwerking met de RMU en Erdee Media Groep. Tijdens de zomerschool, die een week duurt, geven sprekers met verschillende achtergronden interactieve werkgroepen, waar ze de deelnemers prikkelen en stimuleren om na te denken. „Er worden allerlei belangrijke thema’s behandeld waar je als christen mee te maken krijgt, zoals politiek, rentmeesterschap en medische ethiek, maar ook de gereformeerde gezindte en haar toekomst. Je wordt uitgedaagd om je eigen positie als christen te doordenken.” Naast het thematische deel van de zomerschool is er ook veel aandacht voor persoonlijke vorming. „Hierbij wordt ingegaan op de praktische toepassing van de opgedane kennis, wat soms erg persoonlijk is”, aldus Coen. „Je wordt gestimuleerd om over jezelf na te denken, over wie je bent en hoe je in de samenleving wilt staan.”

Gods Woord leidend

Mede daarom zou hij de zomerschool ook aanraden aan anderen: „Met veel van de besproken thema’s komt iedereen in aanraking. Het mooie van de zomerschool is dat de vragen en thema’s niet op zichzelf, maar ook in verhouding tot God worden doordacht en besproken. Zonder dit zou het uiteindelijk maar leeg zijn. Gods Woord is leidend en van grote waarde, zeker ook rond vragen over persoonlijke houding en presentie in de samenleving.” Na de zomerschool krijgen de deelnemers een tutor toegewezen, bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Coen heeft dit als heel positief ervaren: „Natuurlijk vergeet je de zomerschool niet, maar je moet wel opletten dat bezig zijn met deze dingen geen sluitpost wordt. Met je tutor kun je nog regelmatig bijpraten over de dingen die je in de praktijk tegen bent gekomen.”

Nuttige vakantiebesteding

Voor jongeren die op zoek zijn naar een nuttige besteding van hun zomervakantie -en die niet vies zijn van de schoolbanken- zijn er door het hele land verschillende (ook seculiere) zomerscholen en cursussen. Ook Driestar Educatief organiseert dit jaar weer een zomerschool, van 27 tot 31 augustus.