„Omdat mensen de organisatie maken”

Advertorial

Vanuit de kernactiviteiten Educatie, Coaching en Management richt ECM zich op de ‘zachte kant’ van organisaties. Enthousiast werken de mense n van ECM dialoog met aandacht voor kwaliteit. Kwaliteit in trainingen, advisering en coaching in de diverse niveaus van leiderschap en management.

Voor het bedrijfsleven richt ECM dialoog zich veelal op (interim) management, HR-advies en werving en selectie. „In bijna al onze opdrachten wordt aangegeven dat de werving en selectie van nieuwe medewerkers een professionele aanpak vergt. Zeker wanneer een organisatie met een (re)organisatietraject bezig is.’’

Zowel in het midden- en kleinbedrijf, het onderwijs en het openbaar bestuur heeft ECM dialoog succesvol werving- en selectietrajecten uitgevoerd. De activiteiten en vacatures betroffen onder andere outplacements, diverse leidinggevende functies en de werving en selectie van onmisbare teamspelers in bovengenoemde sectoren. Verder is ECM dialoog sinds 2010 gecertificeerd gebruiker en afnemer van diverse assessments, bijvoorbeeld de Big Five-persoonlijkheidstest: een test die geen types meet, maar de persoonlijkheid bepaalt aan de hand van een score op vijf kenmerken.

ECM dialoog heeft zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot een dienstverlener op het gebied van personeelsbeleid. Vanaf 2016 is het zelfs mogelijk het gehele Human Resource Management (HRM) aan ECM dialoog toe te vertrouwen.

Leendert Blok, HR-consultant bij ECM dialoog: „Het organiseren van werk, daar zijn wij sterk in! Of het nu gaat om HRM-beleid op strategisch niveau -zoals de talenten die u in de toekomst nodig heeft om uw missie te volbrengen- of dat het gaat om het begeleiden van uw zieke medewerker of de opbouw van het personeelsdossier; wij helpen!”

Marien Klein, consultant bij ECM dialoog, vult aan: „Om het HRM-as-a-service (HaaS) concept vorm te geven werken we nauw samen met professionele partners. Samen verzorgen wij HaaS op maat, waardoor organisaties en bedrijven vol vertrouwen hun HRM uit handen kunnen geven. Wij nemen alle personeelszorg van u over!”

Het team is de basis voor een lerende organisatie, waar nieuwe concepten worden ontwikkeld. Zo heeft ECM dialoog in 2016 een identiteitsgebonden vervangingspool opgericht binnen het basisonderwijs. Scholen worden ontzorgd op het gebied van vervangingsvragen. ECM dialoog biedt een professionele invaller voor de klas. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen noodgedwongen naar huis gestuurd moeten worden! Invallers kunnen aan de slag als leerkracht, onderwijsassistent of IB-er op een of meerdere scholen. Er bestaat de mogelijkheid voor het invullen van zowel kortdurende als langdurende invalperiodes. Invallers doen op deze manier brede ervaring op in het basisonderwijs. De vervangingspool ECM dialoog is voortdurend op zoek naar nieuwe invallers! In diverse regio’s zijn scholen aangesloten bij de vervangingspool.

Interesse om invaller te worden, of bent u benieuwd hoe het talent in uw organisatie te organiseren is? Neem contact op met ECM dialoog!

ECM dialoog

Paterijstraat 3-C

8081 TA Elburg

0525 66 16 97

info@ecmdialoog.nl

www.ecmdialoog.nl