„Laat de stem van het ongeboren kind horen”

Week van het Leven

Stichting Platform Zorg voor Leven organiseert van 3 tot en met 9 december de Week van het Leven. Met het initiatief wil de organisatie de allerkleinsten bescherming en zorg bieden en hun aanstaande moeders steunen. Bijna elke dag staan er één of meer activiteiten op het programma om deelnemers binnen en buiten de achterban te overtuigen van de beschermwaardigheid van hun leven. Van lezing en documentaire tot mars! „Door eraan deel te nemen steun je de prolifebeweging. Het gaat om kleine dingen, maar die zorgen er bij elkaar wel voor dat de stem van het ongeboren kind in Nederland gehoord wordt. Als we niets doen, dan verdwijnt die stem.”

Zondag 3 december

De Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) heeft op haar site materialen geplaatst, waarmee kerkelijke gemeenten en individuele christenen kunnen stilstaan bij „het wonder van het leven”. Het gaat om gebedspunten, een Powerpoint bij een collecte voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geworden, om een kant-en-klare tekst voor in kerkbode of nieuwsbrief en om een preekschets/ Bijbelstudie.

>>vbok.nl/zondag

Maandag 4 december

ChristenUnie en VBOK organiseren van 19.30 tot 22.00 uur in de Amersfoortse Bergkerk (Doctor Abraham Kuyperlaan 2) het symposium ”Onbedoelde zwangerschap en de kerk. Blijdschap? Schaamte? Abortus?”. De vraag hoe de christelijke kerk moet omgaan met vrouwen die een abortus hebben ondergaan, staat centraal. Ook wordt het boek ”Taboe op abortus. Wat vrouwen voelen en waarom zij zwijgen” gepresenteerd: een bundel met elf ervaringsverhalen.

>>vbok.nl/onbedoelde-zwangerschap-en-de-kerk

Donderdag 7 december

NPV – Zorg voor het leven en het Wetenschappelijk Instituut van de SGP organiseren van 19.00 tot 22.00 uur in de Utrechtse Driehoek/Gertrudiskapel (Willemsplantsoen 2) een thema-avond over het onderwerp: ”Nieuwe taboes. Over seksuele druk onder tieners”. Tijdens deze avond wordt de seksuele moraal onder tieners onder de loep gelegd. Belangrijke vragen zijn: via welke wegen zijn tieners kwetsbaar voor seksuele druk, dwang of in het ergste geval misbruik? Welke maatschappelijke en politieke acties zijn nodig om jongeren beter te beschermen? Sprekers zijn onder anderen: prof. dr. G.F. Koerselman (gepensioneerd hoogleraar psychiatrie en psychotherapie), Michel Bijl (zedenpolitie), Agaath Visser (hulpverlener rond ongewenste zwangerschappen), Kees van der Staaij (fractievoorzitter SGP) en Nine Kooiman (Kamerlid SP).

>>npvzorg.nl/

Vrijdag 8 december

SGP Tholen organiseert van 19.30 tot 22.00 uur in Gemeenschapscentrum Meulvliet te Tholen (Zoekweg 8) een avond over het thema ”Abortus: einde verhaal?”. Er komen vragen aan de orde als: Wat zijn de Bijbelse lijnen met betrekking tot abortus en waar kan de politiek nog ingrijpen?

>>tholen.sgp.nl/

Zaterdag 9 december

Stichting Schreeuw om Leven organiseert tussen 12.00 en 18.00 uur op het Haagse Malieveld de jaarlijkse Mars voor het Leven. De actie heeft twee doelen: „een krachtig en liefdevol signaal aan samenleving en politiek geven om abortus en euthanasie te stoppen en te investeren in alternatieven”en „de aanwezigen bemoedigen”.

Vorig jaar liepen er 5000 mensen in stilte rond de regeringsgebouwen om aandacht te vragen voor de beschermwaardigheid van het leven, dit jaar hoopt de organisatie op 30.000 deelnemers. Voor elke abortus één.

>>www.schreeuwomleven.nl

Internetzender Family7 zendt, in samenwerking met VBOK en Schreeuw om Leven, van 20.30 tot 21.30 uur de documentaire Hush uit. De documentaire gaat over de medische gevolgen van abortus en is gemaakt door de Amerikaanse Punam Kumar Gill, die zichzelf als prochoice ziet. In Hush stelt Gill met haar team kritische vragen over de abortuspraktijk en gaat zij op zoek naar antwoorden waarover normaal gesproken wordt gezwegen. Gill probeert onderzoeken en rapporten zoveel mogelijk neutraal te bekijken en presenteert vooral informatie. Hierdoor wordt er niets opgedrongen. De documentaire komt ook beschikbaar op dvd.

>>www.hushfilm.com